Wärtsilän pakokaasujen puhdistusjärjestelmät kymmeneen Hyundai Heavy Industries -telakoilla rakennettavaan laivaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 31 maaliskuuta 2014 at 15.00 UTC+2
  • Wärtsilän pakokaasujen puhdistuslaite nostetaan laivaan

Wärtsilä on saanut useita pakokaasujen puhdistusjärjestelmien tilauksia laivoihin, jotka rakennetaan Hyundai Heavy Industriesin telakoilla.

Maaliskuussa 2014 norjalainen Solvang ASA vahvisti käyttävänsä optionsa avoimen kierron merivesipesurin (Open Loop Scrubber System) asennuksesta suureen kaasua kuljettavaan LGC-alukseen (Large Gas Carrier). Yhtiö tilasi jo joulukuun 2013 lopussa merivesipesurit kahteen vastaavaan alukseensa. Wärtsilä on jo aiemmin toimittanut avoimen kierron merivesipesurin Solvangin kahteen suureen säiliöalukseen (VLGC, Very Large Gas Carrier) Clipper Quitoon ja Clipper Poshiin. Wärtsilä tiedotti toisesta tilauksesta tammikuussa 2012. Kaikki Solvangin uudet alukset rakennetaan Hyundai Heavy Industries (HHI) -yhtiön telakalla Etelä-Koreassa.
Näiden uudislaivoihin toimitettavien tilausten lisäksi Wärtsilä on maaliskuussa 2014 allekirjoittanut Solvangin kanssa sopimuksen avoimen kierron merivesipesurin jälkiasennuksesta LPG-tankkeri (Liquified Petroleum Gas) Clipper Haraldiin. Laitteisto toimitetaan kesällä 2014. Tämän tilauksen myötä Solvangin tilaamien järjestelmien lukumäärä nousee kuuteen.

Lisäksi Wärtsilä toimittaa hybridiperiaatteella toimivan pakokaasujen puhdistusjärjestelmän neljään uuteen Post-Panamax -autonkuljetusalukseen, jotka ovat rakenteilla norjalaisen Wilh. Wilhelmsen ASA:n tytäryhtiölle, Wilhelmsen Lines Shipowning Maltalle. Hybridijärjestelmä käyttää merivettä ja toimii sekä avoimella että suljetulla vedenkierrolla. Sopimukset allekirjoitettiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Nämä alukset rakennetaan eteläkorealaisella Hyundai Samho Heavy Industries –telakalla, joka on HHI:n tytäryhtiö.

Wärtsilä toimittaa lisäksi kaksi avoimen kierron merivesipesurijärjestelmää uuteen VLGC-säiliöalukseen, joka on rakenteilla HHI:n telakalla kreikkalaiselle Dorian-LPG Ltd:lle. Sopimus allekirjoitettiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

Wärtsilän pakokaasujen puhdistusteknologian avulla alukset pystyvät täysimääräisesti noudattamaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Euroopan komission rikkioksidipäästöjä (Sox) koskevia määräyksiä. Wärtsilä oli ensimmäinen pakokaasujen puhdistusjärjestelmien valmistaja, jolle luokituslaitokset Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd ja Bureau Veritas ovat myöntäneet IMO –sertifikaatin.

Maaliskuun 2014 loppuun mennessä Wärtsilä on tehnyt sopimuksen 94 pakokaasujen puhdistusjärjestelmän toimittamisesta yhteensä 45 alukseen. Luvussa ovat mukana sopimukset uudislaivoihin ja jälkiasennukset.

Kuvia:
Wärtsilän pakokaasujen puhdistuslaite nostetaan laivaan
Wärtsilän hybridiperiaatteella toimiva pakokaasujen puhdistusjärjestelmä

Lue lisää tämän lehdistötiedotteen englanninkielisestä versiosta.

Lisätietoja:
Sigurd Jenssen
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmistä vastaava johtaja
Wärtsilä Ship Power, Ympäristöratkaisut
Puh. + 47 90 14 06 11
sigurd.jenssen@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Mediapäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com