Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta bonusohjelmasta

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 31 tammikuuta 2018 at 09.00 UTC+2

Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta bonusohjelmasta

Wärtsilän vuoden 2018 bonusohjelma käsittää 1.717.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 67,74 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 25,40 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 100% maksetuista osingoista. Vuoden 2018 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2021. Bonusohjelma koskee Wärtsilän ylintä johtoa, ja sen piirissä on noin 100 johtajaa.

Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä koskevat periaatteet kuvataan tarkemmin yhtiön palkka- ja palkitsemisraportissa sekä verkkosivuilla.

Lisätietoja: 

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com    

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637 
natalia.valtasaari@wartsila.com

Kari Hietanen                                                       Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat                Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com