Wärtsilä saanee 600 MW:n suuruisen voimalaitostilauksen Jordaniasta

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 31 tammikuuta 2012 at 17.00 UTC+2

Jordanian kansallinen sähköyhtiö NEPCO (National Electric Power Company) on valinnut yhteenliittymän, jonka osapuolet ovat Korea Electric Power Corporation, Mitsubishi Corporation ja Wärtsilä, Jordaniaan rakennettavan IPP3-voimalaitoksen rakentajaksi ja käyttäjäksi.

Yllämainittu yhteenliittymä aikoo allekirjoittaa Wärtsilän johtaman toisen yhteenliittymän kanssa erillisen sopimuksen voimalaitoksen kokonaistoimituksesta.

Voimalaitoksen kokonaisteho tulee olemaan noin 600 MW ja valmistuttuaan se tuottaa sähköä NEPCO:lle.

Kun mahdolliset sopimukset on allekirjoitettu, voimalaitostilaus julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Johtaja, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 504 5929
vesa.riihimaki@wartsila.com

Markus Pietikäinen
Rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com