Korjaus Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouskutsun kohtaan 15

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 31 tammikuuta 2011 at 19.00 UTC+2


Wärtsilä Oyj Abp:n 28.1.2011 julkaisemassa yhtiökokouskutsussa on kohdassa 15 maksuttoman osakeannin täsmäytyspäiväksi annettu 25.3.2011, kun sen pitää olla 8.3.2011. Oikea teksti kuuluu:

15. Maksuton osakeanti (’Osakesplit’)
Ehdotetaan, että yhtiö antaisi maksuttoman osakeannin osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annettaisiin yksi uusi osake. Uusia osakkeita annettaisiin siten yhteensä 98.620.565 kappaletta. Maksuton osakeanti toteutettaisiin arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaatisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottaisivat osakkeenomistajan oikeudet 8.3.2011 lukien, kun ne olisi rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuttaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osingonjakoon vuodelta 2010.