Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 30 marraskuuta 2017 at 13.45 UTC+2
BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 29.11.2017 ostanut Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylittää 5%:n liputusrajan. Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,10% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, ja sen kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:sta on 5,47%. BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,98%

0,46%

9,44%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

8,53%

0,48%

9,01%

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

17.716.839


8,98%

YHTEENSÄ A

17.716.839

8,98%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

902.529

0,45%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

7.173

0,00%

YHTEENSÄ B

 

 

 

909.702

0,46%

 

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja