Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 30 lokakuuta 2007 at 11.00 UTC+2

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 26.7. – 23.10.2007 välisenä aikana on vaihdettu 89.898 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 134.847 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 471.964,50 euroa.

Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 335.798.963,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 95.942.561 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 72.362.974 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Merkintäaikana on optio-ohjelmien 2001 ja 2002 perusteella merkitty yhteensä 3.391.944 osaketta, joka vastaa 3,7% koko osakekannasta. Merkitsemättä on 58.056 osaketta.

Wärtsilä Oyj Abp

 

 Kari Hietanen  Eeva Kainulainen
 Johtaja, lakiasiat & henkilöstö  Tiedotusjohtaja