Wärtsilä myy Euroatlas-liiketoimintansa Mimirille

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 30 maaliskuuta 2021 at 10.00 UTC+2

Teknologiayhtiö Wärtsilä myy 100% omistamansa Wärtsilä Euroatlas GmbH:n osakkeista ruotsalaiselle globaalisti toimivalle sijoitusyhtiö Mimirille.

Wärtsilä Euroatlas tarjoaa globaalille asiakaskunnalleen räätälöityjä korkean suorituskyvyn tehonmuunnosratkaisuja meri-, ilmailu- ja maasovelluksiin, jotka edellyttävät ehdotonta luotettavuutta, tehotiheyttä ja huippuluokan energiatehokkuutta ankarissa ympäristöolosuhteissa. Tuotteet ja palvelut sisältävät alkuperäisen suunnittelun, jälkiasennukset, päivitykset, huollon, varaosat ja koulutuksen.  

Yhtiö tuli osaksi Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sillä on 79 työntekijää Bremenissä Saksassa.

Tamara de Gruyter,Wärtsilä Marine Systems ja Portfolio Business -liiketoimintojen johtaja, sanoi: ”Olemme hyvin tyytyväisiä päästyämme sopimukseen Wärtsilän Euroatlas -liiketoiminnan myymisestä Mimirille. Koska liiketoiminnalla on vain vähän synergioita Wärtsilän kanssa, uskomme, että uudessa omistuksessa yhtiö saa mahdollisuuden edistää liiketoimintaansa itsenäisesti.”

Jeff Bork, Mimirin johtava osakas, sanoi: ”Wärtsilä Euroatlas -liiketoiminta tarjoaa houkuttelevaa kasvupotentiaalia. Keskitymme nyt laajentamaan kyseistä liiketoimintaa ja palvelemaan sekä olemassa olevia että uusia asiakkaita vahvalla osaamisportfoliollamme.”

Sven Soetebier, Euroatlas GmbH:n toimitusjohtaja, sanoi: ”Mimir on erikoistunut hankkimaan isojen yritysten ydinliiketoimintaan kuulumattomia yksiköitä. Sen pitkän tähtäimen päämääränä on luoda operationaalista arvoa, mikä luo vankan kehyksen kestävän ja kannattavan kasvun aktiiviseen tukemiseen. Mimir tarjoaa strategista, taloudellista ja operatiivista tukea, jonka avulla voimme jatkaa kasvua ja laajentumista. Odotamme innolla itsenäisenä yhtiönä toimimista sekä Euroatlas -liiketoiminnan edelleen kehittämistä yhdessä Mimirin kanssa.”

Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, kun tarvittavat hyväksynnät on saatu.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

Joakim Notö
Group Chairman & Managing Partner
Mimir
Puh. +46 739 86 36 37
Joakim.noto@mimirinvest.com   

 

Wärtsilä Portfolio Business lyhyesti
Wärtsilä Portfolio Business koostuu useista liiketoimintayksiköistä, joita johdetaan itsenäisesti. Tavoitteena on nopeuttaa yksiköiden tuloksentekokyvyn kasvua ja vapauttaa niiden koko potentiaali yritysmyyntien tai muiden strategisten vaihtoehtojen kautta. Portfolio Business kattaa viihdejärjestelmät (yritysmyynnistä ilmoitettu tammikuussa 2021), muuntajat, säiliönohjausjärjestelmät, veden- ja jätteenkäsittelyn sekä vesivoimaratkaisujen ja turbiinihuollon liiketoiminnan American Hydron.

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Mimir lyhyesti
Mimir on globaali sijoitusyhtiö joka hankkii suurten yritysten ja yksityisten yhtiöiden ydinliiketoimintaan kuulumattomia yksiköitä, jotka tarvitsevat operationaalisesti suuntautunutta omistusta. Mimirillä on toimintaa 20 maassa ja 1000 työntekijää.
www.mimirinvest.com