Wärtsilän optio-oikeuksien 2002 listalleotto

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 30 maaliskuuta 2004 at 16.10 UTC+2

Kaupankäynti vuoden 2002 optio-oikeuksilla alkaa Helsingin Pörssin päälistalla 1.4.2004.

Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokous on 12.3.2002 päättänyt osana kannustinjärjestelmää optio-oikeuksien antamisesta. Yhtiön hallitus on 4.2.2004 päättänyt liittää vuoden 2002 optio-oikeudet arvo-osuusjärjestelmään.

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Wärtsilän B-osakkeen. Optio-oikeuksia on annettu yhteensä 800.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään 800.000 Wärtsilän B-osaketta merkintäaikana, joka alkaa 1.4.2004 ja päättyy 31.3.2008. Merkintäaika on vuosittain 2.1.-30.11. Optio-oikeuksista ei ole annettu optiotodistuksia. Optio-oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Osakkeen merkintähinta, jota on Wärtsilän yhtiökokouksen päätöksellä alennettu jaettaessa ylimääräistä osinkoa, on 15,92 euroa. Merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 2.800.000 eurolla.

Rahoitustarkastus on myöntänyt Wärtsilälle poikkeusluvan velvollisuudesta julkistaa listalleottoesite nyt kysymyksessä olevien optio-oikeuksien pörssilistauksen yhteydessä. Ohessa Wärtsilä Oyj Abp:n optio-oikeuksien 2002 ehdot.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind, Talous- ja rahoitusjohtaja  

Eeva Kainulainen, Tiedotusjohtaja