Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 30 tammikuuta 2020 at 09.00 UTC+2

Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä

Wärtsilän vuosien 2020-2022 pitkäaikainen kannustinjärjestelmä käsittää 8.788.000 palkkio-oikeutta. Palkkio maksetaan osakkeina. Palkkion suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden ajanjakson aikana. Perustana on 11,01 euron kurssi lähtötilanteessa. Palkkion yläraja on 4,31 euroa palkkio-oikeutta kohti, ja se huomioi 100% ansaintajaksona maksetuista osingoista, jotka investoidaan takaisin yhtiön osakkeisiin. Kannustinjärjestelmän palkkiot erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2023. Kannustinjärjestelmä koskee Wärtsilän ylintä johtoa, ja sen piirissä on noin 170 johtajaa.

Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä koskevat periaatteet kuvataan tarkemmin yhtiön palkka- ja palkitsemisraportissa sekä verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Alid Dettke
Henkilöstöjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 050 517 7083

alid.dettke@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

ww.wartsila.com