Wärtsilä nimittää Roger Holmin uuden 4-tahtiorganisaation johtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 29 elokuuta 2013 at 16.00 UTC+2

Roger Holm (41), KTM, on nimitetty 4-tahtiorganisaation johtajaksi ja Ship Powerin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2013 alkaen. Uudessa tehtävässään hän vastaa globaalisti Wärtsilän nelitahtimoottoritoiminnasta.

Roger Holm tuli Wärtsilän palvelukseen vuonna 1997 ja on toiminut useissa johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän johtaa Services-liiketoiminnan Tiivisteet ja laakerit -yksikköä (Seals & Bearings). Sitä ennen hän toimi johtajana Solutions Management ja Business Development -yksiköissä Services-liiketoiminnassa. Hän on myös työskennellyt tietohallintojohtajana Wärtsilä Oyj:ssa.

Tämän nimityksen yhteydessä Wärtsilä PowerTech ja Ship Powerin nelitahtimoottoriorganisaatio yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Uudelleenjärjestely on jatkoa muutoksille, jotka toteutettiin vuonna 2012. Tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyä ja palvella asiakkaita entistä tehokkaammin lisääntyneen joustavuuden, nopeamman päätöksenteon ja resurssien optimaalisen hyödyntämisen avulla. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.1.2014. Kuten kesäkuussa tiedotettiin, PowerTechin nykyinen johtaja Lars Hellberg jatkaa uraansa Wärtsilän ulkopuolella. Hän tukee muutosprosessia syyskuun loppuun asti.

Ship Powerin uusi 4-tahtiorganisaatio vastaa kaikkien nelitahtimoottorien T&K-toiminnasta ja tuotannosta sekä Ship Power että Power Plants -markkinoille. Tämän lisäksi yksikkö vastaa suunnittelusta, projektinhallinnasta ja nelitahtimoottorien myynnistä Ship Power -markkinalle. Power Plants- ja Services -liiketoimintojen organisaatiot eivät muutu uuden yksikön perustamisen seurauksena.

Holm raportoi Jaakko Eskolalle, Wärtsilän varatoimitusjohtaja ja Ship Power -liiketoiminnan johtaja.

Roger Holmin kuva

Lisätietoja:

Roger Holm
Johtaja, Tiivisteet ja laakerit
Wärtsilä Services
Puh: 010 709 5447
roger.holm@wartsila.com  

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com