Wärtsilän lausunto Gotlannin lahjontaepäilystä

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 29 elokuuta 2003 at 16.00 UTC+2

Wärtsilä on toimittanut vuosina 2000 ja 2001 Rederi AB Gotland-varustamon kahteen alukseen moottorit. Toimitus käsitti yhteensä kahdeksan Wärtsilä 46 -päämoottoria ja kuusi Wärtsilä 20 -apumoottoria. Toiseen aluksista toimitettiin myös potkurit.

Sittemmin on käynyt ilmi, että joitakin alukseen liittyvässä kaupassa mukana olleita henkilöitä syytetään lahjonnasta. Syytettyjen joukossa ei ole entisiä eikä nykyisiä Wärtsilän työntekijöitä. Yhtä wärtsiläläistä on kuultu todistajana ja sittemmin myös mahdollisena epäiltynä. Wärtsilä on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa ja antanut pyydetyt selvitykset kaupoista. Wärtsilä pyrkii edelleen myötävaikuttamaan siihen, että asia selvitetään perusteellisesti.

Lisätietoja:
Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5235
Sähköposti eeva.kainulainen@wartsila.com