Wärtsilä toimittaa Viroon kaksi merkittävää varavoimalaitosta varmistamaan sähköverkon vakaan toiminnan

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 29 kesäkuuta 2011 at 12.00 UTC+2

Wärtsilä on tehnyt sopimuksen Viron verkkoyhtiö Elering AS:n kanssa kahden voimalaitoksen toimittamisesta. Voimalaitosten yhteenlaskettu teho on 250 MW ja tilauksen kokonaisarvo on 129 miljoonaa euroa. Ensimmäisen voimalaitoksen on määrä käynnistyä keväällä 2013 ja toisen yksikön syksyyn 2014 mennessä.

Wärtsilä tiedotti aiemmin tässä kuussa että sen tarjous on voittanut julkisen tarjouskilpailun Eleringin varavoimalaitoksesta. Julkinen hankintaprosessi on nyt saatu päätökseen.

Voimalaitokset vastaavat joustavasta ja tehokkaasta sähköntuotantokapasiteetista kun sähköntarjonta äkillisesti ja odottamatta pienenee. Voimalaitoshanke on osa Viron sähköntuotantosektorin kehityssuunnitelmaa, jonka tavoitteena on, että uusia dynaamisia voimalaitoksia on tarjolla vuoteen 2018 mennessä kansallisen sähköntuotannon turvaamiseksi. Varavoimalaitoksilta edellytetään, että ne pystyvät korvaamaan menetetyn sähköntuotantokapasiteetin 15 minuutin kuluessa siitä, kun jokin voimalaitos joudutaan sulkemaan. Wärtsilän voimalaitosten kyky käynnistyä 10 minuutissa on siksi oleellisen tärkeä tekijä tässä yhteydessä.

Voimalaitoksiin asennetaan Wärtsilä 20V34DF-moottorit, jotka käyttävät ensisijaisena polttoaineenaan maakaasua, mutta niitä voidaan käyttää tarvittaessa myös kevyellä polttoöljyllä. Näitä vakaan sähköverkon dynaamisia voimalaitoksia käytetään vuosittain keskimäärin 200 tunnin ajan. Sopimus sisältää myös kaksivuotisen huoltosopimuksen, johon liittyy optio 10 vuoden jatkosopimuksesta.

”Tämä Viron energiasektorille tärkeä hanke varmistaa sähköntarjonnan kuluttajille tilanteessa, jossa käytössä olevien voimalaitosten sähköntuotannossa esiintyy yllättäviä katkoksia. Uusien voimalaitosten tuotantokapasiteetti vastaa kuudesosaa sähkön huippukysynnän tasosta Virossa, joten hätätilanteessa ne pystyvät kattamaan suuren osan pääkaupunki Tallinnan sähkönkulutuksesta talviaikaan”, sanoo Eleringin hallituksen puheenjohtaja Taavi Veskimägi.

”Tämä vakaan sähköverkon voimalaitoshanke on erinomainen esimerkki Wärtsilän kyvystä toimittaa joustavia, tehokkaita ja luotettavia voimalaitosratkaisuja. Ratkaisu täyttää asiakkaan tarpeet polttoaineen ja käytön joustavuuden suhteen sekä varmistaa lisäksi luotettavalla tavalla Viron sähköntarjonnan”, toteaa Wärtsilä Power Plants -liiketoiminnan johtaja Vesa Riihimäki.

Voimalaitokset liitetään Viron 110 kV:n ja 330 kV:n verkkoon, ja hanke on maassa ensimmäinen uusien EU-säännösten mukainen avaimet käteen -kokonaishanke suunnittelun, hankinnan ja rakennustöiden osalta.

Voimalaitokset sijoitetaan optimaalisesti Kiisan sähkökeskuksen läheisyyteen noin 25 kilometrin päähän Tallinnasta. Paikan etuna ovat sähkökeskuksen hyvät suurjännitelinjayhteydet muihin Viron sähköasemiin. Wärtsilä on toiminut Virossa vuodesta 2005 lähtien ja tarjoaa asiakkailleen myynti- ja huoltopalveluita Baltian alueella. Globaalisti Wärtsilä on toimittanut 168 maahan 4500 voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on yli 47 GW.

LEHDISTÖTILAISUUS

Lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.6.2011 klo 12.00 Suomen aikaa Tallinnassa Radisson Blue hotellissa, Rävala Puiestee 3. Englanninkielistä yhdistettyä web- ja puhelinkonferenssia voi seurata internetistä osoitteesta http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/z9v1450q/

Puhelinkonferenssin numerot ovat:
UK: +44 (0)207 509 5139
US: 1866 629 2704
Suomi: +358 (0) 969379735
Viro: 8000 111 276

Vahvistusnumero: 5158640

Jos haluatte esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana, painakaa puhelimen *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä. Jos haluatte perua kysymyksenne, painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on ”Elering-Wärtsilä press conference”. Valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne ja konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.
Taltiointi webcastista on saatavilla Wärtsilän internetsivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Johtaja, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 504 5929
vesa.riihimäki@wartsila.com  

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com  

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com  

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                        Atte Palomäki
Varatoimitusjohtaja          Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17 500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com  
 

Linkki kuvaan