Wärtsilä ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering perustavat yhteisyrityksen keskinopeiden merimoottoreiden valmistamiseksi Kiinassa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 29 kesäkuuta 2011 at 15.00 UTC+2

Wärtsilä ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. ovat sopineet yhteisyrityksen perustamisesta keskinopeiden Wärtsilä 26 ja 32 -moottorien valmistamiseksi Kiinassa. Sopimus allekirjoitettiin tänään Nantongissa, Kiinassa. Wärtsilän investointi yhteisyritykseen on 16 miljoonaa euroa.
Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 49 prosenttia ja Jiangsu CuiXingin osuus 51 prosenttia.

Yhteisyritys keskittyy moottorien kokoonpanoon ja koeajoon tehtaassa, joka tulee Rugaon kaupungiin Nantongissa Jiangsun provinssiin Itä-Kiinassa. Toiminnan on suunniteltu alkavan vuoden 2013 alkupuolella. Sopimuksen toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää.

“Yhteisyritys on merkittävä askel strategiassamme laajentaa läsnäoloamme ja tuotantoamme lähellä meriteollisuuden asiakkaita Kiinassa, joka on maailman suurin laivanrakennusmaa. Kiina on lisännyt markkinaosuuttaan laivanrakennuksessa viime vuosina ja tänään sen markkinaosuus on yli 40 prosenttia maailman laivatilauskannasta. Tämän yhteisyrityksen kautta parannamme edelleen johtavaa asemaamme meriteollisuuden markkinoilla”, sanoi Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

“Wärtsilä pystyy tarjoamaan kilpailukykyisiä tuotteita Kiinan meriteollisuuden markkinoilla yhteisyrityksen ansiosta. Odotamme keskinopeiden moottoreiden markkinaosuutemme kasvavan merkittävästi. Tavoitteenamme on kasvaa yhdeksi johtavista keskinopeiden moottoreiden valmistajista Kiinassa”, sanoo Wärtsilän Kiinan toimintojen johtaja John Zhu.

Wärtsilä Kiinassa

Wärtsilä on toiminut Kiinassa yli 20 vuotta täysin omistamansa tytäryhtiön ja lisenssisopimusten kautta. Palvellakseen maailman suurinta laivanrakennusmarkkinaa Wärtsilä on perustanut yhteisyrityksiä valmistamaan potkureita ja apumoottoreita yhdessä Kiinan johtavien laivanrakennuskonsernien kanssa. Lisäksi Wärtsilällä on automaatiohuollon yhteisyritys. Wärtsilä valmistaa myös ohjauspotkureita kokonaan omistamassaan yhtiössä. Hidaskäyntisiä moottoreita valmistaa seitsemän lisenssivalmistajaa sekä yksi yhteisyritys. Ennen nyt julkaistua investointia Wärtsilän kokonaisinvestoinnit Kiinaan ovat yli 60 miljoonaa euroa.

Merenkulun markkinoilla johtavat kiinalaiset varustamot ovat Wärtsilän asiakkaita. Wärtsilä Services tarjoaa palveluitaan asiakkaille seitsemässä huoltopisteessä Kiinassa. Suurin huoltoyksikkö on Shanghaissa. Henkilöstömäärä Kiinassa mukaan lukien yhteisyritykset on 1800.

Lisätietoja:

Jaakko Eskola
Johtaja
Wärtsilä Ship Power
Puh: +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com
 
Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267 555
tuula.franck@wartsila.com

 

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com