Wärtsilä on ostanut L-3 Marine Systems Internationalin

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 29 toukokuuta 2015 at 15.15 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp ilmoittaa, että se on ostanut Saksassa sijaitsevan L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) ja yrityksen hallinta siirtyy Wärtsilälle 1.6.2015 alkaen.

Wärtsilä ilmoitti joulukuussa 2014, että MSI:n ostamisesta New Yorkin pörssiin listatulta L-3 Communications Holdings Inc. -yhtiöltä on tehty sopimus ja että osto rahoitetaan olemassa olevilla käteisvaroilla ja luottojärjestelyillä. Kaupan arvo on 285 miljoonaa euroa (velaton kauppahinta). Siihen tehdään tavanomaiset tarkistukset, joita ovat muun muassa rahavarat, nettokäyttöpääoma ja eläkevastuut. Tarkistusten jälkeen kauppahinnan arvioidaan olevan 295 miljoonaa euroa. Lopullinen hinta määräytyy kun tilinpäätös on saatettu loppuun. Yritysosto sai Korean viranomaishyväksynnät maaliskuussa ja EU:n hyväksynnät huhtikuussa.

Sähkö- ja automaatiojärjestelmien merkitys kasvaa laivojen toiminnan jatkuvan kehittymisen vuoksi. Wärtsilän vahvaa asemaa toiminnan tehokkuutta parantavien teknologioiden kehittämisessä vahvistetaan edelleen lisäämällä siihen MSI:n monipuoliset valmiudet. MSI:n tunnettuun tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa seuraavat tuotemerkit: SAM Electronics, Valmarine, Lyngsø Marine, Dynamic Positioning and Control Systems, Jovyatlas Euroatlas, Elac Nautik, Funa, GA International ja APSS.

MSI:llä on kattavaa kokemusta automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmien, dynaamisen paikannusteknologian sekä kaikuluotaimilla toteutettavan vedenalaisen viestintäteknologian toimittamisesta monille eri alustyypeille ja offshore-installaatioille. MSI:n organisaatiossa on tällä hetkellä yli 1.700 työntekijää yli 38 toimipaikassa 14 maassa, ja se yhdistetään Wärtsilän nykyiseen sähkö- ja automaatioliiketoimintaan. Yritysostolla parannetaan erityisesti Wärtsilän sähkö- ja automaatioalan tarjontaa ja markkina-asemaa. Vuonna 2014 MSI ilmoitti 404 miljoonan euron liikevaihdosta ja 7% liikevoitosta. Wärtsilä odottaa, että uusi yksikkö pystyy luomaan uusia mahdollisuuksia markkinoilla ja parantamaan asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta ja siten lisäämään sekä myyntiä että liiketoiminnan kannattavuutta. Yritysoston odotetaan lisäävän osakekohtaista tulosta vuodesta 2015 alkaen. Taloudellisesta vaikutuksesta annetaan lisätietoa, kun tilinpäätös on saatettu loppuun.

Lisätietoja medialle:

Jaakko Eskola
Varatoimitusjohtaja ja johtaja, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä Oyj Abp

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com