Wärtsilän pääomamarkkinapäivät: Hamworthyn yritysoston vaikutukset

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 29 maaliskuuta 2012 at 11.15 UTC+2

Wärtsilän johto julkaisee tänään järjestettävän pääomamarkkinapäivän yhteydessä lisää taloudellisia tietoja liittyen Hamworthyn yritysostoon, joka saatiin päätökseen 31.1.2012. Wärtsilä myös toistaa ohjauksensa vuodelle 2012.

Hamworthyn integrointi Wärtsilä Ship Power liiketoimintaan on aloitettu. Hamworthy jakaantuu kahteen liiketoimintayksikköön, pumppu- ja kaasuratkaisuihin sekä ympäristöratkaisuihin. Yritysosto tuo Wärtsilälle tärkeitä synergia- ja kasvumahdollisuuksia Wärtsilälle kasvavilla offshore-alan, merenkulun kaasusovellusten ja ympäristösovellusten markkinoilla. Wärtsilän tavoitteena on kaksinkertaistaa pumppu- ja kaasuratkaisuiden sekä ympäristöratkaisujen liikevaihto seuraavan viiden vuoden kuluessa.

Yrityksen kokonaiskauppahinta oli GBP 381 miljoonaa (noin 455 miljoonaa euroa) nettohinnan ollessa GBP 326 miljoonaa (noin 399 miljoonaa euroa) johtuen Hamworthyn nettokäteisvaroista kaupantekohetkellä. Kauppahinta on kokonaan maksettu.

Kauppahinnan kohdistamista selvitetään parhaillaan. Alustavan arvion mukainen aineettomien hyödykkeiden arvo on 110-130 miljoonaa euroa. Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseessa teknologioihin, asiakassuhteisiin ja tavaramerkkeihin. Alustavan arvion mukaan vuosittainen aineettomien hyödykkeiden poisto on 16-18 miljoonan euron luokkaa. Kaupan johdosta syntyvän liikearvon arvioidaan olevan 280-300 miljoonaa euroa.

Hamworthyn taloudellisen kehityksen odotetaan ylittävän analyytikkojen lokakuun 2011 lopulla antaman viimeisimmän arvion, jossa ennustettiin noin 280 miljoonan euron liikevaihtoa ja 8% liiketulosta maaliskuussa 2012 päättyvälle tilikaudelle.

Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10-11%. Näissä arvioissa on huomioitu Hamworthyn yritysoston vaikutukset.

Kaikki pääomamarkkinapäivän materiaalit ovat tapahtuman jälkeen nähtävänä Wärtsilän sijoittajasivustolla. Pääomamarkkinapäivän webcast-lähetys löytyy osoitteesta http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/shnb3r78/ 

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com 

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja  
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com