Wärtsilä sopeuttaa toimintojaan maailmanlaajuisesti vahvistaakseen kilpailukykyä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 29 tammikuuta 2014 at 10.25 UTC+2

Wärtsilä aloittaa prosessin organisaationsa muuttamiseksi. Tällä pyritään varmistamaan kannattavuus ja kilpailukyky tulevaisuudessa. Koko konsernin kattavan tehostamisohjelman odotetaan johtavan noin 1.000 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti. Suunnitelluista vähennyksistä noin 200 on Suomessa. Vähennykset vaikuttavat kaikkiin liike- ja tukitoimintoihin.

Toimenpiteiden seurauksena Wärtsilä tavoittelee 60 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen vaikutusten odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät ovat 50 miljoonaa euroa. Näistä 11 miljoonaa euroa kirjattiin vuodelle 2013, sillä tiettyjä sopeuttamistoimia käynnistettiin loppuvuonna.

Markkinatilanteen paranemisesta on merkkejä, mutta silti liiketoimintaympäristö tulee pysymään haastavana. Alusten tilausaktiviteetin odotetaan säilyvän paremmalla tasolla, mutta ylikapasiteetti ja hintapaine ovat yhä huolenaihe. Maailmantalouden epävarmuus on johtanut hankkeiden viivästymiseen voimantuotannon markkinoilla. Services-liiketoiminnan markkinakehitys pysyy tasaisena. Markkinoiden epävakaus on kasvanut ja Wärtsilä sopeuttaa organisaatiotaan tähän todellisuuteen. Myös Ship Power ja PowerTech -organisaatioiden yhdistämisen tuomat synergiat ovat toteutumassa.

”Hitaan kasvun ja kovan kilpailun olosuhteet pakottavat meidät sopeuttamaan omaa kulurakennettamme vastaavasti. Vain kasvattamalla tehokkuutta ja joustavuutta organisaatiossamme maailmanlaajuisesti voimme varmistaa kannattavuuden ja säilyttää kilpailukykymme myös jatkossa. Valitettavasti emme voi välttää työpaikkojen vähentämistä”, sanoo konsernijohtaja Björn Rosengren.

Maissa, joissa sunnitellut säästötoimenpiteet aiheuttavat henkilöstövähennyksiä, aloitetaan neuvottelut paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Wärtsilä tulee tarjoamaan tukea ja konsultaatiota sekä avustamaan uudelleensijoittumisessa.

Vuoden 2013 lopussa Wärtsilän henkilöstömäärä oli 18.663 lähes 70 maassa.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Atte Palomäki 
Viestintäjohtaja
Puh. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja