Wärtsilän Christoph Vitzthum nimitetty World Alliance for Decentralized Energy -energiajärjestön (WADE) puheenjohtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 29 tammikuuta 2008 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä Power Plants –liiketoiminnan johtaja Christoph Vitzthum on nimitetty energiajärjestö WADE:n (World Alliance for Decentralized Energy) hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2008 alkaen.

”Hajautetulla energiantuotannolla on yhä merkittävämpi osa maailmanlaajuisessa energiapaletissa keskitetyn energiantuotannon täydentäjänä. Kasvattamalla hajautetun energiantuotannon markkinaosuutta voimme parantaa muun muassa sähkönkäytön kokonaishyötysuhdetta ja paikallisten kuluttajien energiansaannin varmuutta. Hajautetun energiantuotannon teknologian avulla voimme luoda entistä kustannustehokkaamman ja kestävämmän sähköntuotantojärjestelmän, jolla saavutetaan huomattavia taloudellisia ja ympäristöllisiä etuja, kuten energiakustannusten aleneminen ja päästöjen väheneminen”, sanoo Christoph Vitzthum.

”WADE on tunnustettu maailmanlaajuinen järjestö, joka pyrkii toiminnallaan edistämään hajautettujen energiajärjestelmien käyttöönottoa kaikkialla maailmassa. Vanhakantainen energiapolitiikka ja vanhentuneet säädökset rajoittavat usein hajautettujen energiantuotantojärjestelmien käyttöä. Yksi WADE:n tavoitteista onkin puhua uudistusten puolesta näillä aloilla”, hän lisää.

WADE on kansainvälinen voittoa tavoittelematon tutkimus- ja etujärjestö, joka edustaa sekä globaaleja yrityksiä että teollisuus- ja ympäristöryhmiä. WADE:lla on suorina ja epäsuorina jäseninä reilusti yli 200 organisaatiota.

WADE:n edeltäjä International Cogeneration Alliance perustettiin vuoden 1997 ilmastonmuutosta koskevien UNFCCC-neuvottelujen aikana nostamaan yhteistuotannon profiilia ilmastonmuutoksen hillitsemisstrategiana. Vuonna 2002 ryhmä muutti nimensä WADE:ksi, ja samalla sen toiminta-alue laajeni käsittämään kaikki hajautetun energiantuotannon teknologiat.

WADE:n tutkimusten mukaan hajautetun energiantuotannon osuus asennetusta energiantuotantokapasiteetista vuonna 2005 oli 10 prosenttia, kun se vuonna 2001 oli seitsemän prosenttia. Lähes 25 prosenttia vuonna 2005 rakennetulla uudella kapasiteetilla tuotetusta energiasta oli peräisin hajautetun energiantuotannon laitoksista.

Lisätietoja
Christoph Vitzthum, Wärtsilä Power Plants –liiketoiminnan johtaja, puh: 010 709 5670

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 15 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 150 toimipisteessä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.
www.wartsila.com

www.localpower.org