Wärtsilä ja suomalainen Hycamite kehittävät teknologiaa vedyn tuottamiseen nesteytetystä maakaasusta aluksilla

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 28 marraskuuta 2022 at 12.30 UTC+2
  • Vedyn tuotanto LNGstä sisältäen kiinteän hiilen talteenoton ja varastoinnin © Wärtsilä

Suomenkielinen versio englanninkielisestä tiedotteesta

Teknologiayhtiö Wärtsilä on tehnyt yhteistyösopimuksen suomalaisen Hycamite TCD Technologies -yhtiön kanssa, joka on erikoistunut puhtaan vedyn ja kiinteän hiilen tuotantoteknologian kehittämiseen metaanista. Yritykset kehittävät yhdessä kustannustehokasta vedyn tuotantoa nesteytetystä maakaasusta (liquified natural gas, LNG) aluksilla. Konseptisuunnittelu valmistuu vuoden 2023 keskivaiheilla ja testausyksikkö vuoden 2024 toisella puoliskolla.

Konseptissa voidaan hyödyntää olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria. Yhdessä Wärtsilän LNGPac-polttoainekaasun jakelujärjestelmän kanssa konsepti mahdollistaa vedyn tuotannon aluksella. Aluksella tuotetun vedyn ja LNG:n sekoituksella toimivat joustavat Wärtsilän monipolttoainemoottorit voivat vähentää aluksen hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä. Vaihtoehtoisesti vetyä voidaan käyttää myös laivojen polttokennoissa.

Prosessin sivutuotteena syntyy kiinteää hiiltä, joka voidaan helpommin varastoida ja käsitellä aluksella, toisin kuin hiilidioksidia sivutuotteena tuottavilla perinteisillä tekniikoilla. Tuotettu hiili koostuu korkealaatuisesta teollisesta grafiitista ja hiilinanoputkista, mikä tarjoaa mahdollisuuden lisätuloihin.

”Investoimme merenkulun polttoaineiden kehitykseen, joiden avulla voidaan nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaliin merenkulkuun. Yhteistyö Hycamiten kanssa on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta. Kaasumoottorimme toimivat jo nyt vedyn ja LNG:n sekoituksella. Kyky tuottaa vetyä aluksella avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Se ei ainoastaan ​​ratkaise toimitusinfrastruktuurin puutetta, vaan vähentää myös turvallisuusriskejä nestemäisen vedyn varastoinnissa ja käsittelyssä ja pienentää asteittain ympäristövaikutuksia”, sanoo Mathias Jansson, Johtaja, Fuel Gas Supply Systems, Wärtsilä.

”Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Wärtsilän kaltaisen vakiintuneen teknologiajohtajan kanssa. Wärtsilällä on paljon tietoa ja kokemusta merenkulun polttoainekaasun jakelujärjestelmistä ja yhdessä voimme tehdä vedyn saatavuudesta ja aluksella varastoinnista realistisen vaihtoehdon merenkulkualalle”, sanoo Laura Rahikka, Hycamiten perustaja ja toimitusjohtaja.

Teknologiaa voi periaatteessa soveltaa kaikilla LNG:llä toimivilla aluksilla. BioLNG:tä käytettäessä tämä ratkaisu saa aikaan negatiivisen hiilijalanjäljen.

 

Lisätietoja:

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 050 386 0353
sari.luhanka@wartsila.com

 

 

Kuvateksti: Vedyn tuotanto LNGstä sisältäen kiinteän hiilen talteenoton ja varastoinnin © Wärtsilä

 

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat. 

 

Wärtsilä Marine Power lyhyesti 
Wärtsilä Marine Power johtaa meriteollisuutta kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Valikoimamme moottoreita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirtojärjestelmiä tarjoaa sellaista tehokkuutta, luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä, jotka tukevat asiakkaiden menestystä. Tarjoamme asiakkaillemme suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, elinkaariratkaisuja ja ylivertaisen maailmanlaajuisen merenkulkualan asiantuntijaverkoston.
www.wartsila.com/marine  

 

Wärtsilä lyhyesti 
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com