Wärtsilä liittyy YK:n Global Compact -aloitteeseen

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 28 syyskuuta 2009 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen ja YK:n Global Compact  toimisto on rekisteröinyt yhtiön verkoston jäseneksi. Verkostoon liittyminen vahvistaa edelleen Wärtsilän sitoutumista kestävän liiketoiminnan käytäntöihin sekä aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin perusperiaatteisiin.

 
"Halusimme ilmaista tukemme YK:n Global Compact -aloitteelle, sillä arvomme ovat samanlaiset. Uskomme, että liittyminen Global Compact -aloitteeseen tukee pitkän aikavälin pyrkimyksiämme kehittää tuotteitamme ja toimintojamme kestävällä tavalla. Liiketoimintamme ja toimintomme 70 maassa muodostavat erinomaisen perustan näiden periaatteiden edistämiselle”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson.
 
Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja kestävän kehityksen ohjelmat ovat hyvin pitkälle samanlaiset YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen kanssa. Kestävä kehitys on jo pitkään ollut Wärtsilän liiketoiminnan ohjenuorana niin tuotekehityksessä kuin yhtiön toimintatavoissa. Liittymällä aloitteeseen Wärtsilä painottaa liiketoiminnan vastuullisuuden merkitystä ja sitoutuu entistä tiiviimmin kestävän kehityksen ja siihen liittyvän toiminnan aktiiviseen parantamiseen. 
 
YK:n Global Compact on maailman laajin yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva aloite, johon on liittynyt yli 5000 yritystä 135 maassa. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.unglobalcompact.org
 

Lisätietoja:

Marko Vainikka
Johtaja, Kestävä kehitys
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040-8307782
marko.vainikka@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040-5476390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19.000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com