Wärtsilän Kari Hietanen nimitetty European Engine Power Plants Associationin (EUGINE) puheenjohtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 28 huhtikuuta 2014 at 12.00 UTC+2
  • Kari Hietanen

Wärtsilän yhteiskuntasuhde- ja lakiasiainjohtaja ja johtokunnan jäsen Kari Hietanen on nimitetty EUGINEn (European Engine Power Plants Association) puheenjohtajaksi. EUGINE on äskettäin perustettu moottorikäyttöisten voimalaitosvalmistajien eurooppalainen yhteistyöjärjestö. Järjestössä on perustajajäsenenä 14 yritystä ja se edustaa toimialaa energiaan liittyvissä lainsäädännöllisissä ja poliittisissa kysymyksissä. EUGINEn tavoitteena on edistää moottorikäyttöisen voimalatekniikan hyväksymistä yhdeksi keskeiseksi ja hyödylliseksi energialähteeksi Euroopassa.

EUGINE pyrkii varmistamaan, että moottorikäyttöisiä voimalaitoksia pidetään toteuttamiskelpoisena ja kilpailukykyisenä ratkaisuna joustavaan energiantuotantoon, ja että tämä joustavuus ymmärretään ja tunnustetaan energiamarkkinoilla. Järjestö edistää siten luotettavan, edullisen, kestävän ja nykyaikaisen eurooppalaisen energiajärjestelmän kehitystä. Tämä luo merkittäviä taloudellisia ja ympäristöön liittyviä etuja.

Euroopan energiamarkkinoiden olosuhteet ja perusteet ovat muuttumassa. Epäsäännöllisen energiantuotannon määrä on kasvussa, kun järjestelmään liitetään yhä enemmän erilaisia uusiutuvan energian lähteitä. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden tuottaman sähkön määrä vaihtelee, ja sen tasapainottaminen edellyttää energiantuotannolta entistä suurempaa joustavuutta.

"Joustavaa energiantuotantoa tarvitaan mahdollistamaan uusiutuvien energialähteiden käyttö energiantuotannossa sekä optimoimaan koko eurooppalainen voimantuotantojärjestelmä. Moottorikäyttöiset voimalaitokset on nähtävä aidosti toteuttamiskelpoisina ja optimaalisina ratkaisuina joustavaan energiantuotantoon, joka on kestävän ja nykyaikaisen eurooppalaisen energiajärjestelmän edellytys. Jotta tarvittava joustavuus saavutetaan mahdollisimman taloudellisesti, markkinoilla tarvitaan uusia toimintamalleja, jotka kannustavat investointeja joustavaan kapasiteettiin", sanoo Kari Hietanen.

Lue lisää osoitteesta www.eugine.eu

Kari Hietasen kuva

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com 

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com