Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson jää eläkkeelle

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 28 tammikuuta 2011 at 10.40 UTC+2


Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson on päättänyt jäädä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta ensi kesäkuussa käyttäen johtajasopimuksensa siihen suomaa mahdollisuutta. Eläkkeelle siirtymisen täsmällinen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Johansson ei myöskään ole käytettävissä jatkamaan konsernin hallituksen jäsenenä. Wärtsilän hallitus on käynnistänyt hakuprosessin Johanssonin seuraajan valitsemiseksi.

Ole Johansson on työskennellyt Wärtsilässä useissa johtotehtävissä vuodesta 1975, ja konsernijohtajana vuodesta 2000.

Lisätietoja:

Antti Lagerroos
Hallituksen puheenjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
puh. 050-5654401
antti.lagerroos@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4.6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 17.500 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com