Wärtsilä toimittaa Havaijille 50 megawatin voimalaitoksen tukemaan aurinkoenergiaa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 27 lokakuuta 2014 at 10.30 UTC+2
  • Aurinkoenergiaa Havaijilla

Wärtsilä toimittaa 50 megawatin Smart Power Generation -voimalaitoksen Hawaiian Electric Companylle Oahun saarelle. Voimalaitos tukee aurinkoenergian integrointia saarella. Projekti edellyttää Havaijin julkisten palveluiden komission lupaa. Jos lupa saadaan, voimalaitoksen on määrä olla toiminnassa vuonna 2017.

"Meidän on muutettava voimantuotantomme joustavammaksi ja nopeammin reagoivaksi pystyäksemme lisäämään uusiutuvan energian, etenkin aurinkosähkön integrointia. Tämä projekti on tärkeä askel tällä tiellä", kertoo johtava insinööri Jack Shriver Hawaiian Electriciltä. "Polttomoottorit tarjoavat ratkaisun meidän tarpeisiimme, sillä niillä on korkea reaktionopeus ja ne pystyvät toimimaan erilaisilla polttoaineilla", hän lisää.

Voimalaitos tulee toimimaan aluksi nestemäisellä biopolttoainesekoituksella. Kun nesteytetty maakaasu (LNG) tulee saataville saarella, myös maakaasua käytetään polttoaineena.Tämä on osa suunnitelmaa, jolla vähennetään saaren riippuvaisuutta öljyyn ja hiileen perustuvasta energiantuotannosta. Voimala koostuu kuudesta Wärtsilän 34DF-moottorista, joiden yhdistetty teho on 50 megawattia. Voimalaitos sijoitetaan Schofield Barracksin armeijatukikohtaan noin 40 kilometrin päähän Honolulusta.

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvaa Havaijilla räjähdysmäisesti. Interstate Renewable Energy Councilin mukaan Havaijilla on Yhdysvaltain korkein aurinkoenergiajärjestelmien kapasiteetti henkilöä kohden: 255 wattia/henkilö. Yhdysvaltain keskiarvo on 37,9 wattia henkilöä kohden. Noin 12 prosentissa kaikista omakotitaloista Havaijilla on aurinkopaneelit.

Havaijin virallinen tavoite on kasvattaa uusiutuvan sähkön osuutta vuodesta 2015 alkaen 15 prosentista 25 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 40 prosenttiin vuonna 2030. Hawaiian Electric on kuitenkin jo yli 18 prosentissa, mikä ylittää vuoden 2015 tavoitteen, ja yhtiö esitteli hiljattain suunnitelman, joka ylittäisi tavoitteen 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

"Onnistuaksemme tässä tarvitsemme nopeasti reagoivaa kapasiteettia. Polttomoottorit ovat tässä keskeisessä asemassa. Voimme käynnistää ne useita kertoja päivässä, saavuttaa täyden kuormituksen alle 10 minuutissa ja sulkea ne aina, kun emme tarvitse niitä. Aurinkosähkön määrän kasvaessa saarella saavutamme tilanteen, jossa aurinkoisina päivinä meidän on ajettava nykyisiä turbiini-yksiköitämme suunniteltua enemmän", kertoo Shriver.

"Aurinkoenergian tuotanto vaihtelee ylös ja alas. Tarvitaan jokin nopea ratkaisu täyttämään aukot", kertoo Wärtsilän aluejohtaja Wayne Elmore. "On hienoa nähdä että jälleen kerran Smart Power Generation -voimalateknologiamme on täydellinen kumppani vaihtelevaan uusiutuvaan energiantuotantoon. Nopea varakapasiteetti ei toimi vain tukena, vaan myös mahdollistaa paljon suuremman tuulen ja aurinkoenergian käytön. Tämä on avain ympäristöystävällisiin energiajärjestelmiin."

Wärtsilällä on pitkän ajan näyttöjä tuulivoimaloiden tehon tasapainottamisesta voimaloilla manner-USA:ssa. Viimeisin projekti on 225 megawatin tuulivoimaan integroitu voimalaitos. Tämä Oregoniin rakenteilla oleva laitos on määrä ottaa käyttöön vuoden 2015 alussa. Wärtsilän asennetun voimantuotannon kokonaiskapasiteetti Yhdysvalloissa on noin 2 400 megawattia. Havaijille Wärtsilä on aiemmin toimittanut kaksi voimalaa, Kaulain ja Mauin saarille. Näiden yhdistetty kapasiteetti on 38 megawattia.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) hiljattain julkaiseman raportin mukaan polttomoottorit ovat lupaava tukiteknologia tuuli- ja aurinkoenergian tuotannossa. IEA:n raportissa verrataan energiajärjestelmien erilaisia joustavuuskeinoja, ja sen mukaan kaasulla toimivat polttomoottorivoimalat ovat "erittäin kehittynyttä teknologiaa" ja "kustannuksiltaan kilpailukykyisiä verrattuna avoimen syklin kaasuturbiineihin". IEA mainitsee, että "polttomoottorilaitosten myynnin kasvu itse asiassa ylittää turbiineihin perustuvien teknologioiden kasvun". IEA:n mukaan moottoriin perustuvan tuotannon keskeinen etu ovat sen nopeat käynnistys- ja kiihdytysmahdollisuudet. Nopea reaktioaika on olennaista, jotta tuulen ja auringon tehoa voidaan seurata niin tarkkaan kuin mahdollista. Tulokset julkaistiin IEA:n Energy Technology Perspectives 2014 -julkaisussa.

Linkki kuvaan:Aurinkoenergiaa Havaijilla
Kuvateksti: Havaijin katoille on asennettu on yli 40 000 aurinkopaneelia, useimmat niistä pääsaarella Oahulla. Niiden vaihteleva virrantuotto luo haasteita verkko-operaattoreille.

Linkki kaavioon:Aurinkoenergiakapasiteetti Havaijilla vuosina 2007–2013
Kuvateksti: Aurinkoenergian tuotantokapasiteetti on kasvanut 80-kertaiseksi seitsemässä vuodessa. Epäsäännöllistä voimantuotantoa on vaikea viedä verkkoon ilman kunnollista varakapasiteettia.
Lähde: Interstate Renewable Energy Council: US Solar Market Trends 2007–2013.

Lisätietoja:

Wayne Elmore
Liiketoimintojen kehitys
Wärtsilä North America, Inc.
Puh: +1 281 233 6213
wayne.elmore@wartsila.com

Jussi Laitinen
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Power Plants
Puh: +358 50 404 2006
jussi.laitinen_external@wartsila.com

Wärtsilä Power Plants lyhyesti
Wärtsilä Power Plants on jopa 600 megawatin erilaisilla kaasumaisilla ja nestemäisillä polttoaineilla toimivien perusvoimalaitosten johtava globaali toimittaja. Valikoimamme sisältää ainutlaatuiset ratkaisut kulutushuippu-, vara- ja kuormituksen mukaiseen voimantuotantoon sekä epäsäännöllisen voimantuotannon tasapainotukseen. Wärtsilä Power Plants toimittaa myös LNG-terminaaleja ja jakelujärjestelmiä. Vuonna 2014 Wärtsilällä on 56 gigawattia asennettua voimalaitoskapasiteettia 170 maassa.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on johtava elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energia-alalla. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18 700 henkeä. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki).
www.wartsila.com