Wärtsilä laajentaa liiketoimintaa rautatiemarkkinoille - yhteisyritys Venäjälle Transmashholdingin kanssa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 27 toukokuuta 2010 at 17.45 UTC+2

Wärtsilän ja Transmashholdingin yhteisyritys on tärkeä strateginen askel Wärtsilän liiketoiminnan laajentamiseksi rautatiemarkkinoille, ja se vahvistaa yhtiön teollista pohjaa Venäjällä.

Wärtsilä on allekirjoittanut sopimuksen yhteisyrityksestä venäläisen Transmashholdingin (TMH) kanssa modernien ja monikäyttöisten dieselmoottoreiden valmistamiseksi Venäjällä. Moottoreita, mukaan lukien uusi ja teknisesti edistyksellinen versio Wärtsilä 20 -moottorista, käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Osapuolet suunnittelevat yhdessä rautatieliikenteeseen tarvittavan sovelluksen. Wärtsilä ja TMH arvioivat yhteisyrityksen liiketoiminnan laajentamista myös muiden dieselmoottorityyppien kehittämiseen ja valmistamiseen tulevaisuudessa.

Wärtsilä investoi yhteisyritykseen lähes 30 miljoonaa euroa. Moottoreiden tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2012. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jota odotetaan lähikuukausina.

Sopimus allekirjoitettiin tänään Lappeenrannassa Venäjän pääministerin Vladimir Putinin ja Suomen pääministerin Matti Vanhasen läsnäollessa.

”Wärtsilän ja TMH:n yhteisyritys on strategisesti tärkeä askel Wärtsilälle liiketoiminnan laajentamiseksi rautatiemarkkinoille. Se on Wärtsilälle lupaava mahdollisuus hyödyntää edistyksellisten moottoreiden ja uudenaikaisen tuotantoteknologian vahvaa osaamista ja asiantuntemusta. Sopimus mahdollistaa Wärtsilän tuotteiden ja palveluiden myynnin laajentamisen perinteisten merenkulun ja voimantuotannon markkinoiden ulkopuolelle”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson.

”Wärtsilällä on vahva kokemus ja selvät näytöt edistyksellisten dieselmoottoreiden ja uudenaikaisen tuotantoteknologian kehittämisestä ja käyttöönotosta”, toteaa Transmashholdingin pääjohtaja Andrei Andreev.

Sopimuksen mukaan Wärtsilän ja TMH:n tasaosuuksin (50/50) omistama holdingyhtiö johtaa Penzaan Venäjälle perustettavaa uutta tehdasta, jossa kootaan ja koeajetaan moottoreita sekä valmistetaan joitakin suurehkoja moottorikomponentteja. Vuosituotannon arvioidaan olevan 250-300 moottoria, jotka on tarkoitettu rautatie-, merenkulku- ja voimalaitosmarkkinoille. Suuri osa tuotannosta suunnataan Venäjän markkinoille, pienehkön osuuden arvioidaan menevän vientiin Venäjän ulkopuolelle.

Perustettavassa tehtaassa valmistetaan Wärtsilä 20 -moottorin uutta versiota, joka on kehitetty erityisesti vaihtovetureille. Vaihtovetureita käytetään ratapihoilla junien yhdistämiseen ja rautatievaunujen liikuttamiseen.

Yhteisyritys antaa Wärtsilälle vahvemman teollisen perustan Venäjällä, jossa rautatieliikenteen markkinoilla on merkittäviä mahdollisuuksia moottorimyynnille, sillä maailman suurimpiin rautatieyhtiöihin kuuluva Venäjän rautatieyhtiö suunnittelee parhaillaan veturikantansa uudistamista. Myös offshore-, merenkulku- ja voimalaitosmarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia. Lisäksi huoltomarkkinoiden kasvunäkymät kiinnostavat Wärtsilää.

Yhteisyritys on jatkoa yhtiöiden vuonna 2007 alkaneelle yhteistyölle, jolloin Wärtsilä ja Transmashholdingin tytäryhtiö Bryansk Engineering Works (BMZ) allekirjoittivat lisenssisopimuksen Wärtsilän hidaskäyntisten meridieselmoottoreiden valmistuksesta BMZ:n tehtaalla.

Lisätietoja:

Ole Johansson
Konsernijohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5601
ole.johansson@wartsila.com

Per Hansson
Yrityssuunnittelujohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5668
per.hansson@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Sijoittajakyselyt:

Joséphine Mickwitz
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 400 784 889
josephine.mickwitz@wartsila.com

Transmashholding lyhyesti
Transmashholding on Venäjän johtava rautatiekaluston valmistaja. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat myös merimoottorit ja pienet moduulivoimalaitokset. Vuonna 2009 yrityksen liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Moskovassa. Transmashholding on yksityinen yritys, jonka suurimpiin osakkeenomistajiin lukeutuu Venäjän rautatieyhtiö. Ahlstom on sopinut ostavansa vuoden 2010 aikana 25 prosenttia TMH:n osakekannasta. www.tmholding.ru

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com

Wärtsilä Venäjällä
Wärtsilä Oyj Abp:n virallinen edustusto Venäjällä on Wärtsilä Vostok, LLC, joka tarjoaa asiakkailleen merenkulku- ja energiamarkkinoilla ratkaisuja ja palveluja tuotteiden koko elinkaaren ajan. Ensimmäinen edustusto avattiin Moskovassa vuonna 1979. Tällä hetkellä Wärtsilän päätoimipaikka on Pietarissa, ja yhtiöllä on tämän lisäksi toimipisteet Moskovassa, Vladivostokissa ja Murmanskissa. Wärtsilän henkilöstömäärä Venäjällä on 132. 

Kuvia

Kuva uudesta Wärtsilä 20 -moottorin versiosta
Tämä uusi versio Wärtsilä 20 -moottorista on kehitetty erityisesti vaihtoveturikäyttöön.  Moottoria aletaan valmistaa uudessa Penzaan Venäjälle rakennettavassa tehtaassa, jota johtaa Wärtsilän ja Transmashholdingin yhteisesti omistama holdingyhtiö.  Moottoreiden tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2012.

Kuvia allekirjoitustilaisuudesta

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuvissa: Transmashholdingin pääjohtaja Andrei Andreev, Venäjän pääministeri Vladimir Putin, Suomen pääministeri Matti Vanhanen, Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson