Korjaus Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouskutsuun

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 27 tammikuuta 2012 at 18.50 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n tänään julkaisemassa yhtiökokouskutsussa on ilmoitettu, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee olla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 2.3.2012. Oikea päivämäärä on 5.3.2012.  

Oikea teksti kuuluu:

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 5.3.2012 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.