Wärtsilä ja Metso perustavat yhteisyrityksen uusiutuvien energiaratkaisujen alalla

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 26 syyskuuta 2008 at 09.30 UTC+2

Wärtsilä ja Metso ovat allekirjoittaneet yhteisyritystä koskevan sopimuksen, jolla yhdistetään Metson Heat & Power -liiketoiminta (Metso Powerin tulosyksikkö) ja Wärtsilän Biopower  liiketoiminta. Yhteisyrityksestä tulee yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista. Yritys keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jota odotetaan lähikuukausina.

Metso omistaa yhteisyrityksestä 60 prosenttia ja Wärtsilä 40 prosenttia. Yhteisyrityksen yhteenlasketun pro forma -liikevaihdon vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärän noin 200.

Yhteisyrityksessä yhdistyvät Metso Powerin ja Wärtsilä Biopowerin resurssit sekä osaaminen kestävän energiantuotannon alalla. Metso Power on johtava kattilateknologian toimittaja ja Wärtsilä Biopower johtava modulaaristen voimalaitosten toimittaja. Wärtsilän arina- ja Metson leijupolttotekniikka täydentävät toisiaan ja mahdollistavat hyvin erilaisten polttoaineiden käytön voimalaitoksissa.

”Energiateollisuuden ja erityisesti uusiutuviin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon markkinanäkymät ovat lupaavat. Yhdistämällä Metson ja Wärtsilän osaamisen voimme kehittää uusia teknologioita ja ratkaisuja entistä tehokkaammin”, toteaa Metso Powerin johtaja Lennart Ohlsson.

”Polttoaineiden joustava hyödyntäminen on tärkeä kilpailuvaltti tulevaisuudessa, ja yhteisyrityksellä on hyvät edellytykset vastata tähän haasteeseen. Odotamme yhteisyrityksen tuotteille, palveluille ja osaamiselle vahvaa kysyntää”, sanoo Christoph Vitzthum, Wärtsilä Power Plants -liiketoiminnan johtaja.

Uusiutuvia polttoaineita käyttävien voimalaitosten kysyntä on lisääntynyt energian korkean hinnan ja globaalin energiankulutuksen kasvun myötä. Euroopan unionin tavoite kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin primäärienergiasta vuoteen 2020 mennessä on tärkeä yhteisyrityksen perustamisen taustatekijä.

Metson Heat & Power -tulosyksikköön kuuluvat Metso Powerin tytäryhtiöt Noviter Oy ja VEÅ AB. Tulosyksikön palveluksessa on noin 100 henkilöä Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Metso Power suunnittelee ja valmistaa voimantuotantojärjestelmiä ja kemikaalien talteenottojärjestelmiä voimantuottajille sekä sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

Wärtsilä Biopower, joka on osa Wärtsilä Power Plants -liiketoimintaa,toimittaa ja valmistaa biomassaa käyttäviä voimalaitoksia yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon ja pelkkään lämmöntuotantoon. Yhtiö työllistää Suomessa noin 100 henkilöä. Yhteisyritykseen liittyvät järjestelyt eivät vaikuta Wärtsilän moottorivoimalaliiketoimintaan, jonka toiminta jatkuu joustavien monipolttoainetekniikkaan perustuvien voimantuotantoratkaisujen tarjoajana.

Lisätietoja:
Christoph Vitzthum
Liiketoiminnan johtaja
Wärtsilä Power Plants

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

 

Christoph Vitzthum
Liiketoiminnan johtaja, Wärtsilä Power Plants
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja, Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 17 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 160 toimipisteessä 70 maassa. Wärtsilän liikevaihto vuonna 2007 oli 3,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. www.wartsila.com

Metso lyhyesti
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli kuusi miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com