Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 26 huhtikuuta 2017 at 08.30 UTC+2


MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ TILAUSKERTYMÄSSÄ

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2017 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona (Osavuosikatsaus Q1 2017). Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2017/q1/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2017
- Tilauskertymä kasvoi 11% 1.413 milj. euroon (1.271)
- Liikevaihto kasvoi 4% 1.007 milj. euroon (967)
- Tilaus-laskutussuhde 1,40 (1,31)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 86 milj. euroon (84), mikä vastaa 8,5% liikevaihdosta (8,7)
- Tulos/osake laski 0,28 euroon (0,30)
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 2 milj. euroon (-13)
- Tilauskanta kauden lopussa oli vakaat 5.096 milj. euroa (5.103)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
  • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa (aikaisemmin vankka), sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
  • Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen näkymät säilyvät myönteisinä, kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 2.744 milj. euroa (2.681), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA:
”Tilauskertymän vahva kasvu oli katsauskauden ehdoton kohokohta. Kiinnostus pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan vauhditti tilausmäärän kasvua Services-liiketoiminnassa. Energiamarkkinoilla toimivat asiakkaamme investoivat edelleen uuteen voimantuotantokapasiteettiin sekä kehittyvillä markkinoilla että teollisuusmaissa. Aktiiviset risteily- ja kaasun käsittelyalusmarkkinat pitivät Marine Solutions -liiketoiminnan saamat tilaukset kohtalaisella tasolla. Vaikka uusien alustilausten määrä on pysynyt alhaisena, markkinoilla on havaittavissa positiivista virettä, joka viittaa kysynnän asteittaiseen elpymiseen vuoden 2017 jälkipuoliskolla.

Voimalaitostoimitusten kasvu tuki Wärtsilän liikevaihdon ja toiminnan kehitystä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Jatkossa odotamme huoltoliiketoiminnan vilkastuvan molemmilla Wärtsilän loppumarkkinoilla asiakkaiden kunnossapitoaikataulujen ja pitkäaikaisten huoltosopimusten kasvavan suosion ansiosta. Tämä luo hyvät edellytykset Wärtsilän toiselle vuosipuoliskolle, kun myös Energy Solutions -liiketoiminnan hinnoitteluympäristö on vakiintunut.”

AVAINLUVUT

MEUR

1-3/2017

1-3/2016

Muutos

2016

Tilauskertymä

1 413

1 271

11%

4 927

Tilauskanta kauden lopussa

5 096

5 103

0%

4 696

Liikevaihto

1 007

967

4%

4 801

Liiketulos1

80

83

-4%

532

% liikevaihdosta

7,9

8,6

 

11,1

Vertailukelpoinen liiketulos

86

84

2%

583

% liikevaihdosta

8,5

8,7

 

12,1

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA

94

93

1%

618

% liikevaihdosta

9,4

9,6

 

12,9

Tulos ennen veroja

74

80

 

479

Tulos/osake, euroa

0,28

0,30

 

1,79

Liiketoiminnan rahavirta

2

-13

 

613

Korolliset nettovelat kauden lopussa

260

639

 

150

Bruttoinvestoinnit

9

11

 

146

Nettovelkaantumisaste

0,13

0,32

 

0,07

1 Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 6 milj. euroa (1) rakennejärjestelykuluja.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1400874&s=1&k=8313E441822FC1CF85A246AAF2D74652. Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/2005373. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.comMarco Wirén                                          Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                        Viestintäjohtaja


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com