Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation, Liputusilmoitukset 26 maaliskuuta 2020 at 11.30 UTC+2

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus on ylittänyt 5%:n liputusrajan 24.3.2020. Tämän myötä BlackRock, Inc:n osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,85%, ja sen kokonaisomistus on 5,11%.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
4,85% 0,25% 5,11% 591.723.390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
Alle 5% Alle 5% Alle 5%  

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727   28.734.416   4,85%
YHTEENSÄ A 28.734.416 4,85%

 

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 1.403.321 0,23%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 104.038 0,01%
YHTEENSÄ B       1.507.359 0,25%

 

 

 

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi