Wärtsilän maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet ja osakelajien yhdistäminen rekisteröity kaupparekisteriin

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 26 maaliskuuta 2008 at 10.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet, yhteensä 2.619.954 kappaletta, on rekisteröity kaupparekisteriin 26.3.2008. Rekisteröidyt osakkeet tuottavat omistajilleen osakasoikeudet rekisteröimisestä lähtien. Uudet osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2008 päätettyyn osinkoon.

Samalla kaupparekisteriin on merkitty Wärtsilä Oyj Abp:n osakelajien yhdistäminen.

Osakeannin seurauksena Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 98.589.515 kappaleeseen osakkeita. Osakeanti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan rekisteröinnin perusteella osakkeisiin oikeutettujen osakkaiden arvo-osuustileille ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 27.3.2008 alkaen.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                              Kari Hietanen
Varatoimitusjohtaja & CFO  Johtaja, lakiasiat & henkilöstö

www.wartsila.com