Tuomioistuin vahvisti Hamworthyn yritysostoon liittyvän osakejärjestelyn

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 26 tammikuuta 2012 at 20.15 UTC+2

Wärtsilä ilmoittaa, että Hamworthyn yritysostoon liittyvä osakejärjestely hyväksyttiin tänään tuomioistuimen käsittelyssä Lontoossa, Iso-Britanniassa.

Jos tuomioistuin vahvistaa osakepääoman alentamisen 30.1.2012, osakejärjestelyn odotetaan tulevan voimaan ja määräysvallan siirtyvän Wärtsilälle 31.1.2012.

Lisätietoja Wärtsilän tekemästä suositellusta ostotarjouksesta (englanniksi).

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Sijoittajakyselyt:

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 
Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com