Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 25 lokakuuta 2022 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

Hyvä tilauskertymä – kustannusten nousu ja liiketoimintajakauma rasittivat kannattavuutta

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän osavuosikatsauksesta tammi–syyskuu 2022. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KAUDELTA HEINÄ–SYYSKUU 2022

 • Tilauskertymä kasvoi 36% 1 616 miljoonaan euroon (1 186)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 27% 732 miljoonaan euroon (578)
 • Liikevaihto kasvoi 30% 1 433 miljoonaan euroon (1 103), josta orgaaninen kasvu oli 22%
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,13 (1,07)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 6% 82 miljoonaan euroon (87), joka oli 5,7% liikevaihdosta (7,9)
 • Liiketulos laski 87% 10 miljoonaan euroon (75), joka oli 0,7% liikevaihdosta (6,8) sisältäen 75 miljoonan euron kustannukset Triesten tuotannon alasajoon liittyen.
 • Laimentamaton tulos/osake laski 0,00 euroon (0,08)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 100 miljoonaan euroon (49)

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–SYYSKUU 2022

 • Tilauskertymä kasvoi 24% 4 436 miljoonaan euroon (3 584)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 22% 2 275 miljoonaan euroon (1 868)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 17% 6 229 miljoonaan euroon (5 325)
 • Liikevaihto kasvoi 28% 4 072 miljoonaan euroon (3 181), josta orgaaninen kasvu oli 23%
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,09 (1,13)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 17% 232 miljoonaan euroon (199), joka oli 5,7% liikevaihdosta (6,3)
 • Liiketulos laski 232 miljoonaa euroa -62 miljoonaan euroon (170), joka oli -1,5% liikevaihdosta (5,3) sisältäen 200 miljoonan euron kustannukset Venäjän liiketoiminnan lopettamiseen liittyen sekä 75 miljoonan euron kustannukset liittyen Triesten tuotannon alasajoon.
 • Laimentamaton tulos/osake laski -0,16 euroon (0,19)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski -113 miljoonaan euroon (360)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan viimeisellä vuosineljänneksellä heikompi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Wärtsilän tilauskertymä vertailukaudella vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä oli ennätyksellisen suuri. Koko vuoden 2022 kysynnän ennakoidaan olevan hieman viime vuotta korkeammalla tasolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA: Tilauskannan kasvu jatkui

"Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä talousnäkymien epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet jatkuivat. Kasvava kustannusinflaatio, vallitsevat toimitusketjujen häiriöt, tiukempi rahapolitiikka ja haastava makroympäristö lisäävät liiketoimintaympäristön turbulenssia maailmanlaajuisesti. Vaikka markkinatilanne oli haastava, pystyimme kuitenkin kasvattamaan tilauskertymäämme selvästi.

Energiamarkkinoiden epävakaus jatkui. Siitä huolimatta saimme jälleen merkittäviä tilauksia, etenkin säätövoimalaitoksista ja energian varastointijärjestelmistä. Toimitamme esimerkiksi Kaliforniaan ja Havaijille yhteensä 2 GWh:n energian varastointijärjestelmät yhteen maailman suurimmista aurinkovoiman ja energiavaraston yhteisprojekteista. Kymmenen Wärtsilä 34SG -kaasumoottorin tilaus japanilaiseen voimalaitokseen, jossa ne korvaavat 100 MW:n kaasukombiturbiinin on todiste siitä, kuinka integroimme uusiutuvat energialähteet joustavaan moottoriteknologiaamme. Kolmannen neljänneksen lämpövoimalaitostilauksista 70 prosenttia oli säätövoimalaitoksia. Energyn palveluliiketoiminta teki jälleen erittäin hyvän tuloksen, ja voitimme useita kunnostusprojekteja ja pitkäaikaisia palvelusopimuksia.

Vastaavasti myös merenkulkumarkkinoilla palveluliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Keskimäärin selvästi yli 90% risteilyaluksista oli liikenteessä neljänneksen aikana. Myös offshore-alusten käyttöasteet ja päivähinnat nousivat ja LNG-kuljetusten kysyntä ylitti käytettävissä olevan kapasiteetin. Uusien alusten kysyntä on kuitenkin laimentunut vuoden mittaan, sillä monen telakan kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä ja hinnat ovat nousseet. Propulsiojärjestelmäpaketin tilaus maailman isoimpaan alumiinirakenteiseen katamaraanialukseen oli jälleen uusi osoitus asemastamme meriteknologian edelläkävijänä. Wärtsilän monipolttoainemoottoreita käyttävä alus tulee liikennöimään Argentiinan ja Uruguayn välillä.

Koko konsernin tilauskertymä kasvoi 36% ja palveluiden tilauskertymä 27%. Alusten ja voimalaitosten korkeat käyttöasteet tukivat edelleen sekä Marine Powerin että Energyn palveluliiketoimintaa. Asiakkaamme ovat yhä kiinnostuneempia myös pitkäaikaisista palvelusopimuksista. Laitetilaukset kehittyivät myönteisesti sekä energiasektorin että meriteollisuuden kysynnän tukemana. Liikevaihto kasvoi 30% kaikkien liiketoimintojen paitsi Voyagen kasvun tukemana. Laitteiden liikevaihto kasvoi 49%, kun taas palveluiden liikevaihto kasvoi 13%. Vertailukelpoinen liiketulos laski 6% johtuen etupäässä kustannusten noususta, epäedullisemmasta liikevaihtojakaumasta laitteiden ja palveluiden kesken, energian varastointivolyymien kasvusta ja Voyage-liiketoiminnan kannattavuuden heikkenemisestä.

Lokakuussa ilmoitimme Voyage-liiketoiminnan integroimisesta Marine Powerin liiketoimintayksiköksi. Otamme näin seuraavan askeleen eteenpäin luodaksemme kokonaisvaltaisia elinkaariratkaisuja merenkulkuasiakkaillemme. Voyage on yhdistänyt onnistuneesti tiimejä ja osaamista useista Wärtsilän yrityskaupoista digitaalisen merenkulun alalla. Samaan aikaan Voyage on kärsinyt pandemiasta ja äskettäisestä liiketoiminnan lopettamisesta Venäjällä. Voyagen kääntäminen kannattavaksi kuitenkin jatkuu ja integraatiotoimilla pyritään vauhdittamaan sitä. Yhdistämällä Voyagen digitaalisen osaamisen vakiintuneeseen Performance Services -yksikköön, otamme seuraavan askeleen luodaksemme kokonaisvaltaisia digitaalisia ratkaisuja merenkulkuasiakkaillemme. Tämän tarjooman avulla voimme optimoida merenkulkua edelleen pudottaen kustannuksia ja vähentäen päästöjä. Asiakkaamme hyötyvät Wärtsilän ainutlaatuisista kyvyistä, joilla alusten toiminnan optimointi yhdistetään satamaliikenteen hallintaan ja suorituskykyyn perustuviin palveluihin satamatoiminnoissa.

Teknologiapuolella esittelimme markkinoille uuden keskinopean Wärtsilä 25 -nelitahtimoottorin, joka on suunniteltu nopeuttamaan ja tukemaan merenkulkualan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Wärtsilä 25 -moottori pystyy jo nyt hyödyntämään dieseliä, LNG:tä sekä kaasu- ja nestemuotoisia hiilineutraaleja biopolttoaineita. Tulevaisuudessa se on helposti muunnettavissa käyttämään uusia hiilettömiä polttoaineita sitä mukaan kuin niitä tulee saataville. Wärtsilä 25:stä tulee ensimmäinen moottorimme, joka pystyy käyttämään polttoaineena myös ammoniakkia.

Ennakoimme kysyntäympäristön olevan neljännellä vuosineljänneksellä heikompi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tähän vaikuttaa myös se, että vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tilauskertymä oli kaikkien aikojen ennätys. Koko vuoden 2022 kysynnän ennakoidaan olevan hieman viime vuotta korkeammalla tasolla. Laitemyynnin osuus suhteessa palvelumyyntiin tulee olemaan korkeammalla tasolla vuonna 2022 viime vuoteen nähden ja kustannusinflaation odotetaan pysyvän korkeana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Jatkamme hinnankorotuksia ja pyrimme parantamaan jatkuvasti toimintaamme, jotta kustannusinflaation vaikutukset pystytään vaimentamaan. Toteutamme strategiaamme tehdäksemme Wärtsilästä vahvemman ja paremman yrityksen. Tilauskertymä ja liikevaihto ovat kasvussa ja edistymme merkittävästi ratkaisujen kehittämisessä, jotka auttavat merenkulkua ja energia-alaa kohti hiilineutraaliutta. Pitkällä aikavälillä kipuamme palveluiden arvoketjussa ylemmäs ja kasvatamme suorituskykyyn perustuvien palvelusopimusten osuutta myynnistä. Yksinkertaistamme myös organisaatiotamme ja teemme muutoksia kustannusrakenteeseemme. Hiilineutraaliuuteen pyrkiminen muuttaa toimialojamme ja Wärtsilällä on erittäin hyvät mahdollisuudet olla mukana muutoksessa."

AVAINLUVUT

MEUR 7–9/
2022
7–9/
2021
Muutos 1–9/
2022
1–9/
2021
Muutos 2021
Tilauskertymä 1 616 1 186 36% 4 436 3 584 24% 5 735
josta palvelut 732 578 27% 2 275 1 868 22% 2 615
Tilauskanta kauden lopussa 6 229 5 325 17% 5 859
Liikevaihto 1 433 1 103 30% 4 072 3 181 28% 4 778
josta palvelut 664 589 13% 1 991 1 717 16% 2 467
Tilaus-laskutussuhde 1,13 1,07 1,09 1,13 1,20
Liiketulos 10 75 -87% -62 170 -137% 314
% liikevaihdosta 0,7 6,8 -1,5 5,3 6,6
Vertailukelpoinen liiketulos 82 87 -6% 232 199 17% 357
% liikevaihdosta 5,7 7,9 5,7 6,3 7,5
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 87 95 -8% 250 223 12% 388
% liikevaihdosta 6,1 8,6 6,1 7,0 8,1
Tulos ennen veroja 7 74 -90% -67 162 -141% 296
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,00 0,08 -0,16 0,19 0,33
Liiketoiminnan rahavirta 100 49 -113 360 731
Korolliset nettovelat kauden lopussa 377 309 4
Bruttoinvestoinnit 111 98 143
Nettovelkaantumisaste 0,18 0,14 0,00
Omavaraisuusaste, % 34,5 39,3 38,6
Henkilöstö kauden lopussa 17 585 17 303 2% 17 305

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan muutosta luokittelussa Wärtsilä Marine Power ja Wärtsilä Marine Systems -liiketoimintojen laitteiden ja palveluiden välillä. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään tiistaina 25.10.2022 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://register.gotowebinar.com/register/8815882458692762635.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees.
Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand.

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internetsivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com

Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2022