Wärtsilän tehdaslaajennus Vaasassa vihittiin käyttöön

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 25 syyskuuta 2007 at 15.00 UTC+2

Uusi tuotantokonsepti lisää kapasiteettia ja joustavuutta

Wärtsilä vihki tänään käyttöön uuden moottorien kokoonpanotehtaan ja logistiikkakeskuksen Vaasassa. Vihkijänä toimi kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen. Noin 30 milj. euron investointi moderniin tuotantokonseptiin parantaa laatua ja tehokkuutta sekä lisää kokoonpanokapasiteettia.

Toteutunut investointiohjelma nostaa Vaasan toimitusyksikön tuotantokapasiteetin tasolle, joka vastaa tulevaisuuden markkinavaatimuksia ja joustavuustarpeita. ”Uusien tilojen avulla pystymme lisäämään tuotannon toimitusmääriä ja saamme merkittävästi aiempaa laadukkaamman tavan valmistaa tuotteitamme. Tämä tulee näkymään entisestään parantuneena laatuna ja kilpailukykyisempänä kustannustasona”, Wärtsilän Suomen yhtiön toimitusjohtaja Juha Kytölä sanoo.

”Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää toimintamme kehittämistä jatkuvasti. Verkottumalla yhä kiinteämmin sekä suomalaisten että kansainvälisten yhteistyökumppaneittemme kanssa voimme parantaa joustavuuttamme ja kilpailukykyämme kysynnän vaihdellessa. Verkottuminen on myös logistinen haaste. Investointimme lähtee näistä tavoitteista. Pääpaino on kokoonpanossa ja logistiikassa”, sanoo konsernijohtaja Ole Johansson. ”Meidän tulee jatkossakin olla valppaita ja valmiita muutoksille silloin, kun niitä tarvitaan.”

Investointiohjelman yhteydessä koko tehtaan toimintamalli on uusittu. Kokoonpanoalueella on otettu käyttöön nykyaikainen linjakonsepti. Logistiikkaratkaisut vähentävät merkittävästi sisäistä liikennettä tehdasalueella. Uusittu materiaalihallinto parantaa toiminnan laatua, sujuvuutta ja tehokkuutta.

Tuotantotilat laajenevat kolmanneksella. Laajennus on merkinnyt yhteensä parin sadan henkilön lisäystä tuotannossa ja muilla osa-alueilla. Tällä hetkellä Wärtsilän henkilöstömäärä Vaasassa on noin 2500.

Rakennusprojekti oli haasteellinen erityisesti sen nopean aikataulun vuoksi. Ensimmäiset paalutukset tehtiin viime vuoden kesäkuussa, teräksinen runkorakennelma toimitettiin työmaalle lokakuussa ja ensimmäisen moottorin kokoonpano aloitettiin tämän vuoden elokuussa. Haasteita lisäsi rakentaminen asutuksen läheisyydessä ja tehdasalueella sijaitsevat suojellut rakennukset. Rakentaminen ei saanut myöskään häiritä käynnissä olevaa tuotantoa.

Wärtsilän teknologia- ja innovaatiopalkinto

Vihkiäisissä julkistettiin myös Wärtsilän vuoden 2007 teknologia- ja innovaatiopalkinnon saajat. Palkinto myönnettiin Vaasan Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnon kolmelle ryhmälle ansiokkaasta työstä ympäristömyötäisten teknologioiden soveltamisesta keskinopeisiin moottoreihin. Palkinnonjakotilaisuudessa palkittuja ryhmiä edustivat Tero Raikio, Vesa Nordman ja Björn Hallbäck. 

”Tämä työ on tärkeä osa tutkimustamme koneiden ja laitteiden kehittämiseksi niin, että kuljetusten ja sähköntuotannon ympäristöä kuormittavia vaikutuksia voidaan minimoida”, totesi Ole Johansson palkinnonsaajille.

Wärtsilän johtokunta valitsee voittajaehdotuksen, jonka kriteereinä ovat innovaation ympäristövaikutukset, innovatiivisuus, moottorin suorituskyky, kustannustehokkuus ja teknologinen johtajuus. Joka vuosi jaettava palkinto jaettiin nyt seitsemännen kerran.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Juha Kytölä, Wärtsilä Finland, puh. 010 709 2650.

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 15 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän yli 130 toimipisteessä lähes 70 maassa.

www.wartsila.com