Markkinatilanne vaikuttaa Wärtsilän tulosnäkymiin

Wartsila Corporation, Pörssitiedote 25 syyskuuta 2002 at 03.01 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 25.9.2002 klo 10.30

Muuttunut markkinatilanne vaikuttaa sekä Wärtsilän Power-toimialojen kannattavuuteen tänä vuonna että pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen aikatauluun. Kuluvan vuoden toiminnallinen kannattavuus jää näillä näkymin viime vuoden 4%:n tasosta. Asetetun 7-8%:n kannattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää maailmantalouden elpymistä ja sen myötä kysynnän merkittävää kasvua. Kannattavuustavoitteiseen päästään vasta vuoden 2003 jälkeen. Alhaisen tilauskertymän vuoksi on ryhdytty toimenpiteisiin volyymitasoon sopeutumiseksi.

Tilausten määrä maailman telakoilla lähti lievään kasvuun vuoden ensimmäisen puoliskon lopussa. Wärtsilän Merimoottorit-toimialan tilauskertymä on niin ikään hieman piristynyt, mutta se on kuitenkin selvästi alle odotusten. Voimalamarkkinoilla epävarmuus jatkuu edelleen ja investointipäätökset siirtyvät. Wärtsilällä on vireillä useita voimalakauppoja, mutta niiden ei uskota vaikuttavan kuluvan vuoden liikevaihtoon ja tulokseen. Huolto jatkaa kasvuaan, joskin kasvu on odotettua hitaampaa. Power-toimialojen liikevaihdon odotetaan kuitenkin kasvavan tänä vuonna nykyiseen tilauskantaan ja yritysostoihin perustuen.

Imatra Steelin markkinanäkymät ovat edelleen epävarmat. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan takomoliiketoiminnan kasvun ansiosta. Tulos jää viime vuoden tason alapuolelle erikoisterästen kysynnän laskun vuoksi. Tähän liittyvät toimenpiteet on käynnistetty.

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Raimo Lind,
puh. 010 709 5640.


Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind                               Eeva Kainulainen  
Talous- ja rahoitusjohtaja      Tiedotusjohtaja