Kaksi uutta jäsentä Wärtsilän hallitukseen

Wartsila Corporation, Pörssitiedote 25 syyskuuta 2002 at 03.01 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 25.9.2002 klo 17.30

Wärtsilän ylimääräinen yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n hallitukseen kaksi uutta jäsentä, joita suurimpia osakkeenomistajia edustava ryhmä oli ehdottanut. Uudet jäsenet ovat merenkulkuneuvos Antti Lagerroos ja toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.

Wärtsilän muut hallituksen jäsenet ovat kauppat.lis. Robert G. Ehrnrooth(puheenjohtaja), vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, vuorineuvos Georg Ehrnrooth, ministeri Jaakko Iloniemi, toimitusjohtaja Paavo Pitkänen ja ministeri Vesa Vainio (varapuheenjohtaja).

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen esityksen mukaisesti siten, että hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Päätökset tehtiin yksimielisesti.


Wärtsilä Oyj Abp


Pekka Ahlqvist       Eeva Kainulainen
Johtaja                   Tiedotusjohtaja


LIITE:
Yhtiökokouksen päättämä yhtiöjärjestyksen 5. pykälän muutos

 
Wärtsilä Oyj Abp LIITE 1 PÖRSSITIEDOTTEESEEN 25.9.2002

 

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 25.9.2002 PÄÄTÖS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan hallituksen 4.9.2002 tekemän esityksen mukaisesti näin kuuluvaksi:


5 § HALLITUS

’Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.’