Wärtsilä Ship Powerin uudelleenjärjestelyt etenevät - neuvottelut päättyneet Suomessa ja eräissä muissa maissa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 25 kesäkuuta 2009 at 13.00 UTC+2

Wärtsilän Ship Power  liiketoiminta on saanut päätökseen neuvottelut Suomessa ja eräissä muissa maissa organisaation ja resurssien uudelleen järjestämiseksi. Ship Power käynnisti neuvottelut sopeutuakseen meriteollisuuden maailmanlaajuiseen markkinatilanteeseen, joka on heikentynyt merkittävästi.

Suomessa käytyjen ja tänään päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena vähennetään 77 työpaikkaa. Suurin osa työpaikkojen vähennyksistä toteutetaan yhtiön sisäisillä työpaikkasiirroilla sekä määräaikaisten työsuhteiden päättymisillä. Neuvottelujen päättyessä 28 Ship Powerin työntekijää Suomessa on irtisanomisuhan alla.

Vastaavat neuvottelut on saatu päätökseen myös useassa muussa maassa.Jäljellä olevissa maissa neuvottelut etenevät suunnitelmien mukaisesti.
 
Wärtsilä Ship Power ilmoitti 14.5. aloittaneensa neuvottelut vähentääkseen 400-450 työpaikkaa, joista noin 80 on Suomessa. Neuvottelut vaikuttavat Wärtsilä Ship Powerin kaikkiin noin 1300 työntekijään kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisesti. 

Wärtsilä Ship Powerin henkilöstö työskentelee myynnissä, projektihallinnassa, suunnittelupalveluissa ja laivansuunnittelun alalla 30 maassa. Kaiken kaikkiaan Wärtsilällä on 19 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Yhtiöllä on kolme liiketoimintaa: Ship Power, Services ja Power Plants.

Wärtsilä toistaa arvionsa, että näillä toimenpiteillä saavutetaan noin 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Säästöt alkavat toteutua asteittain vuoden 2009 toisella puoliskolla ja vaikuttavat täysmääräisesti vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Jaakko Eskola
Johtaja
Wärtsilä Ship Power
Puh: 010 709 5626

Sijoittajakyselyt:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5640

Mediakyselyt:

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19.000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com