Muutoksia Wärtsilän ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 25 huhtikuuta 2023 at 09.00 UTC+2

Muutoksia Wärtsilän ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään

Wärtsilä tiedotti 31.1.2023 hallituksen päätöksestä perustaa ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, ”RSP”). Hallitus on päättänyt nostaa ohjelman nojalla ansaittavien osakepalkkioiden enimmäismäärää 965 000:lla osakkeella (aiemmin tiedotettu yhteensä 294 000 osaketta, nyt 1 259 000)

Muut järjestelmän ehdot pysyvät ennallaan.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä on osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä erikseen valituille avainhenkilöille erityistilanteissa. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kuhunkin ohjelmaan kuuluu kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso, joka jatkuu neljännen vuoden ensimmäiselle puoliskolle, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille kolmessa erillisessä osake-erässä vuosittain rajoitusjakson aikana, paitsi jos yhtiö päättää maksaa yksittäisiä luvattuja osakepalkkioita kertasuorituksena. Osakepalkkiot maksetaan Wärtsilän listattuina osakkeina.

RSP-ohjelma käsittää vuodet 2023-2025.

Tämän ohjelman nojalla ansaittavien osakepalkkioiden enimmäisbruttomäärä on nyt yhteensä noin 1 259 000 osaketta.

Lisätietoja:

Teija Sarajärvi
Henkilöstöjohtaja
Puh. 010 709 5010

teija.sarajarvi@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 240 toimipisteessä 79 maassa 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com