Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 25 huhtikuuta 2008 at 08.30 UTC+2

HYVÄ KYSYNTÄ JATKUI – KANNATTAVUUS KEHITTYY SUUNNITELMIEN MUKAISESTI

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA

- Markkinat aktiivisia sekä Ship Power- että Power Plants -liiketoiminnoissa
- Vahva kasvu jatkuu, tilauskertymä kasvoi 67% 1.936 milj. euroon (1.157)
- Liikevaihto kasvoi 12% 850 milj. euroon (761)
- Liiketulos (EBIT) kasvoi 28% 81 milj. euroon, 9,6% liikevaihdosta (63 milj. euroa, 8,3% liikevaihdosta)
- Liiketoiminnan rahavirta vahva, 75 milj. euroa (79)
- Tulos/osake 0,49 (0,44)

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Kysyntä jatkui hyvin voimakkaana kaikissa liiketoiminnoissamme ja uusien tilauksien määrä kasvoi 67%. Tilauskantamme saavutti uuden ennätyksen ylittäen 7.000 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 12% ja liikevoittoprosentilla mitattu kannattavuus oli suunnitelmien mukainen, 9,6%. Odotamme tilausaktiviteetin jatkuvan hyvänä kaikissa liiketoiminnoissa seuraavan vuosineljänneksen ajan. Kolmannella vuosineljänneksellä Ship Power -liiketoiminnassa on nähtävissä hitaampaa kasvua. Power Plants -markkinoilla odotamme aktiviteetin kuitenkin jatkuvan erittäin vilkkaana emmekä näe merkkejä hiljentymisestä. Tasapainoinen liiketoimintakokonaisuus ja maailmanlaajuinen läsnäolomme ovat vastapainona markkinoiden tämänhetkiselle liikehdinnälle ja ympäristön kannalta kestävä tuotevalikoimamme tarjoaa kilpailuetua tulevaisuudessa. Vahvaan tilauskantaan ja tuotannon investointeihin perustuen positiivinen kehityksemme jatkuu; vuodesta 2008 tulee vahvan kasvun ja edelleen parantuvan kannattavuuden vuosi.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2008 ENNALLAAN

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 25. huhtikuuta 2008 klo 10.45 Wärtsilän konsernijohdossa. Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomatkaa, että kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään aiemmasta poiketen erikseen samana päivänä kello 14.00, ja se pidetään englanniksi. Halutessanne kuunnella puhelinkonferenssia, soittakaa numeroon 09 2313 9201, ja näppäilkää PIN-koodi 793206. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1 -näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Result Q1 2008. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimen operaattorille.

 

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                               Atte Palomäki
Varatoimitusjohtaja                    Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 17 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 160 toimipisteessä lähes 70 maassa.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KATSAUSKAUSI TAMMI-MAALISKUU 2008 LYHYESTI

MEUR

1-3/2008

1-3/2007

Muutos

2007

Tilauskertymä

1 936

1 157

67%

5 633

Tilauskanta 31.3.

7 219

4 860

49%

6 308

Liikevaihto

850

761

12%

3 763

Liiketulos

81

63

28%

379

% liikevaihdosta

9,6%

8,3%

 

10,1%

Tulos ennen veroja

74

60

 

372

Tulos/osake, euroa

0,49

0,44

 

2,74

Liiketoiminnan

 

 

 

 

rahavirta

75

79

 

431

Korolliset nettovelat

 

 

 

 

kauden lopussa

-79

179

 

-27

Bruttoinvestoinnit

38

42

 

231

 

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Vuosi 2008 alkoi selvästi hiljaisempana edellisvuosien poikkeuksellisen korkeisiin laivatilaustasoihin verrattuna. Kuukausittaiset laivatilausmäärät alkoivat laskea jo viime vuoden lopussa ja kappalemääräisesti tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden laivatilaukset olivat vuoden 2003 tasolla, jopa 50% alle vuoden 2007 erittäin korkean tason. Eniten vähenivät erilaisten kauppalaivasegmentin alusten tilaukset. Irtolastialusten osuus uusista laivatilauksista oli edelleen korkea, mutta volyymit ovat normalisoituneet huipputasolta. Suuntaus suurempiin ja monimutkaisempiin laitteistoihin jatkui Offshore-segmentillä. Rahtihinnat ovat edelleen korkealla tasolla viimeaikaisesta laskusta huolimatta eivätkä laivojen hinnat ole laskeneet. Tämä on merkki siitä, että telakat uskovat edelleen kysynnän jatkuvan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että markkinoilla on edelleen kysyntää, mutta useat epävarmuustekijät ovat lykänneet päätöksentekoa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Korea otti takaisin selvän johtavan asemansa uusissa laivatilauksissa ja sillä oli 41% markkinasta laivojen kappalemäärissä mitattuna. Kiina oli selvä kakkonen 33%:lla, mutta se on hieman kärsinyt epävakaista markkinaolosuhteista. Katsauskaudella Euroopan osuus uusista tilauksista oli 11% ja Japanin 5% ja muiden maiden 10%.

Ship Power –liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus laski edelleen hieman 36%:iin (38 edellisen vuosineljänneksen lopussa). Laskun syitä ovat Wärtsilän kapasiteetin rajallisuus sekä uusien tilauksien lykkääntyminen LNG-laivoissa. Wärtsilän markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa laski 13%:iin (16). Wärtsilän hidaskäyntisiin moottoreihin kohdistuva kysyntä on siirtynyt suuremmista moottoreista keskikokoisiin moottoreihin, jossa Wärtsilän osuus on suhteellisesti heikompi. Apumoottoreiden markkinaosuus säilyi lähes ennallaan 6%:ssa (6).

POWER PLANTS

Katsauskaudella kysyntä markkinoilla oli aktiivista kaikkialla maailmassa. Voimalamarkkinoiden kasvun pääasialliset markkina-ajurit ovat edelleen maailmantalouden kasvu sekä korkeiden polttoainehintojen seurauksena tarve lisätä energiantuotannon hyötysuhdetta ja monipuolisuutta. Muita kysyntätekijöitä ovat huoli ympäristöstä ja polttoaineiden saatavuus. Voimalamarkkinoilla markkinatilanne jatkui hyvänä ja kaikki Wärtsilän kannalta olennaiset segmentit – perusvoimantuotanto, teollisuuden voimalat, sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitetut voimalat sekä voimaratkaisut öljy- ja kaasuteollisuudelle – olivat aktiivisia katsauskauden aikana.

Power Plants –liiketoiminnan markkinaosuudet

Diesel and Gas Turbine -lehden tilaston mukaan öljy- ja kaasuvoimaloiden kokonaismarkkinat Wärtsilän voimaloiden teholuokassa olivat 14.060 MW (14.750) kesäkuun 2006 ja toukokuun 2007 välillä.

Wärtsilän raskasöljyvoimaloiden markkinaosuus oli 38% (34). Wärtsilälle merkityksellisellä kevytöljyvoimaloiden segmentillä markkinaosuus kasvoi hieman 24%:iin (23) Wärtsilän bioöljyvoimaloiden suuren kysynnän ansiosta. Kaasuvoimalamarkkinat, joihin kuuluvat sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinivoimalat, olivat kooltaan noin 10.900 MW (10.400). Wärtsilän osuus tällä segmentillä oli 12% (8).

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA

Katsauskauden tilauskertymä oli 1.936 milj. euroa (1.157), kasvua oli 67%. Ship Power -liiketoiminnassa tilausaktiviteetti oli edelleen hyvin vilkasta ja katsauskauden tilauskertymä oli 758 milj. euroa (521), kasvua oli 45%. Kauppalaivasegmentti oli selvästi hallitseva 52%:n osuudella Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä. Useimmat tilaukset saatiin irtolastialuksiin ja näyttää siltä, että laivalaitteistotilaukset hyötyvät edelleen viime vuoden kovasta kysynnästä tällä segmentillä. Kauppalaivasegmentin muut tilaukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti tankkereiden, RoRo-alusten sekä rahtilaivojen kesken konttialusten osuuden ollessa hieman pienempi. Offshore-segmentin osuus Ship Powerin tilauskertymästä oli 21% katsauskaudella. Tilaukset olivat huolto- ja tukialuspainotteisia, mutta Wärtsilä sai tilauksia myös öljynporaussovelluksiin. Sekä matkustajalaiva- että erikoisalussegmenttien osuus tilauskertymästä oli 13% ja loppuosa oli merivoimasegmentin tilauksia.

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli erittäin vahvaa katsauskaudella, 566 milj. euroa (211), kasvua oli 168% edellisvuoden vastaavaan kauteen. Suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Brasiliasta, Indonesiasta ja Kreikasta. Maaliskuussa julkistetut kaksi Brasilian projektia ovat ensimmäiset voimalat, jotka toteutuvat vuonna 2007 Brasiliassa järjestetyn A-3-energiahuutokaupan perusteella. Wärtsilä näkee mahdollisuuksia Brasilian markkinoilla myös jatkossa. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Yhdysvalloista ja Algeriasta. Voimalatilaus South Texas Cooperativelta avaa tietä Teksasin energialaitosten markkinoille ja parantaa edelleen Wärtsilän asemaa sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimaloiden markkinoilla USA:ssa.

Services-liiketoiminta sai useita huomattavia projektitilauksia katsauskauden aikana. Esimerkkejä näistä tilauksista ovat norjalaisen lauttaoperaattorin New Kystlink AS:n ”Pride of Telemark” -lautan peruskorjaus, Wärtsilä Senitecin Laurin Maritimelta saama suuri öljyisen veden erottimien jälkiasennus sekä Perussa sijaitsevan EGESUR-voimalan uudelleensijoitus ja muuntaminen kaasuvoimalaksi. Nämä tilaukset osoittavat Wärtsilän Services-liiketoiminnan menestystä markkinoilla ja tuotetarjonnan sopivuutta markkinoiden tarpeisiin.

Katsauskauden lopussa Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 4.810 milj. euroa (3.285), kasvua oli 46%. Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.822 milj. euroa (1.140), kasvua oli 60% edellisvuoden vastaavaan kauteen. Vuonna 2004 Wärtsilä sai kahden voimalan tilauksen Irakista. Ensimmäinen voimala on pääosin toimitettu ja vastaavat maksut asiakkaalta on saatu. Katsauskauden aikana toinen voimala on poistettu tilauskannasta, koska toimitusaika on osoittautunut epävarmaksi. Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 7.219 milj. euroa (4.860), kasvua oli 49%.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

1-3/2008

1-3/2007

Muutos

2007

Ship Power

758

521

45%

2 600

Services

611

423

44%

1 607

Power Plants

566

211

168%

1 421

Tilauskertymä yhteensä

1936

1 157

67%

5 633

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

 

MW

1-3/2008

1-3/2007

Muutos

2007

Öljy

442

130

239%

1 358

Kaasu

543

122

344%

1 005

Uusiutuvat polttoaineet

37

204

-82%

483

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

31.3.2008

31.3.2007

Muutos

2007

Ship Power

4 810

3 285

46%

4 292

Services

588

433

36%

405

Power Plants

1 822

1 140

60%

1 608

Tilauskanta yhteensä

7 219

4 860

49%

6 308

 

LIIKEVAIHTO

Wärtsilän ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 850 milj. euroa (761), kasvua oli 12%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 5% 244 milj. euroon (256), mikä johtuu toimituksien ajoituksesta. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto kehittyi katsauskaudella myönteisesti ja oli 175 milj. euroa (150), kasvua oli 17% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22% 428 milj. euroon (352), kasvusta 20% oli orgaanista. Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 29%, Services-liiketoiminnan osuus 50% ja Power Plants -liiketoiminnan osuus 21%.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

1-3/2008

1-3/2007

Muutos

2007

Ship Power

244

256

-5%

1 320

Services

428

352

22%

1 550

Power Plants

175

150

17%

882

Liikevaihto yhteensä

850

761

12%

3 763

 

TULOS

Katsauskauden liiketulos parani 81 milj. euroon (63) ja kannattavuus oli 9,6% (8,3). Rahoituserät olivat -7 milj. euroa (-4). Nettokorot olivat 0 milj. euroa (-2). Tulos ennen veroja oli 74 milj. euroa (60). Katsauskauden verot olivat -25 milj. euroa (-17). Tulos/osake oli 0,49 euroa (0,44).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Katsauskaudella Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli vahva 75 milj. euroa (79). Saatujen ennakoiden määrä oli 1.083 milj. euroa (698) katsauskauden lopussa. Likvidit varat kauden lopussa olivat 432 milj. euroa (148). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli -79 milj. euroa (179). Omavaraisuusaste oli 32,0% (42,4) ja nettovelkaantumisaste -0,07 (0,19). Vuoden 2008 yhtiökokouksen vahvistama osinko, joka maksettiin 2 huhtikuuta 2008, vaikuttaa yhtiön omavaraisuusasteeseen.

OMISTUKSET

Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 83 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuun bruttoinvestoinnit olivat 38 milj. euroa (42), jotka koostuivat 5 milj. euron (12) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 33 milj. euron (30) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 21 milj. euroa (18).

Suuren volyymikasvun johdosta koko vuoden investoinnit nousevat noin 200 milj. euroon.

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN

Maaliskuussa Wärtsilä osti norjalaisyritys Maritime Service AS:n, joka tarjoaa laivojen huolto- ja kunnostuspalveluja sekä mekaanisia korjauspalveluita. Maritime Service toimii Ålesundin kaupungissa Norjan länsirannikolla. Vuonna 2007 Maritime Servicen liikevaihto oli 26 milj. Norjan kruunua (3,2 milj. euroa).

Katsauskaudella Wärtsilä Services jatkoi verkostonsa laajentamista avaamalla toimistoja ja huoltoverstaita Namibiaan, Chileen sekä Brasiliaan.

MUUT STRATEGISET TOIMENPITEET

Aasian merkitys laivanrakennuksessa on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan johto siirtyy vuoden 2008 aikana Shanghaihin Kiinaan lähelle erittäin voimakkaasti kasvavia markkinoita.

TUOTANTO

Katsauskaudella aloitettiin investoinnit Norjan automaatio- ja Espanjan potkurikapasiteetin laajentamiseksi. Kapasiteetti tulee olemaan käytössä vuonna 2009. Muut investointiohjelmat kapasiteetin laajentamiseksi sekä yhteisyrityshankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Wärtsilä jatkoi toimittajaverkostonsa laajentamista kehittyvillä markkinoilla.

Maaliskuussa Wärtsilä ja kiinalainen Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Group Co Ltd (RSHI) allekirjoittivat lisenssivalmistussopimuksen Wärtsilän hidaskäyntisten moottoreiden valmistamiseksi ja myymiseksi Kiinaan. Huhtikuussa Wärtsilä solmi toisen lisenssivalmistussopimuksen Kiinaan, Zhenjiang CME Co Ltd:n (CME) kanssa Wärtsilän RT-flex hidaskäyntisten moottoreiden valmistamiseksi ja myymiseksi Kiinaan.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden aikana Wärtsilä saavutti monta virstanpylvästä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Lokakuussa 2007 Wärtsilän polttokennojen testauskeskuksessa käynnistetty 20kW polttokennoprototyyppi saavutti 1.000 tunnin käynnin merkkipaalun.

Ensimmäinen RTA 82 -moottori käynnistettiin menestyksellisesti ja se läpäisi tehtaan hyväksymistestin asiakkaan ja luokituslaitoksen läsnä ollessa. Moottori on kehitetty yhteistyössä Hyundai Heavy Industries:n kanssa ja on lisäys Wärtsilän hidaskäyntisten moottoreiden tuotevalikoimaan.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 16.979 (14.754). Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa, jonka henkilöstömäärä kasvoi 15%:lla edellisvuoden vastaavaan kauteen. Katsauskauden lopussa Services-liiketoiminnassa työskenteli 10.095 henkilöä (8.746).

Katsauskauden aikana Wärtsilä julkisti Tutkimuksen ja tuotekehityksen Top Graduates -ohjelman. Ohjelman aikana osallistujat edistävät T&K-projekteja Wärtsilän yksiköissä ympäri maailmaa. Wärtsilän vastaava ohjelma talousalan ammattilaisille käynnistettiin maaliskuussa 2007.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Valtiotieteen maisteri Atte Palomäki (42) aloitti Wärtsilän viestinnästä vastaavana johtajana ja johtokunnan jäsenenä 1.3.2008.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Wärtsilän A- ja B-sarjan osakesarjat yhdistettiin maaliskuussa. Yhdistämisen jälkeen kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin samat oikeudet. Yhdistämiseen liittyi suunnattu maksuton osakeanti, jossa jokaista yhdeksää A-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi uusi yhtiön osake. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettiin 2.619.954 osaketta. Kaupankäynti uusilla ja yhdistetyillä osakkeilla alkoi 27.3.2008.

OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ

26.3.2008

Osakemäärä

Äänimäärä

 

 

A-osake (WRTAV)

23 579 587

235 795 870

 

 

B-osake (WRTBV)

72389 974

72389 974

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2008

Osakemäärä

Äänimäärä

Osakevaihto 1-3/2008

WRT1V

98 589 515

98 589 515

47 876 412

 

 

 

 

 

1.1.-26.3.2008

Ylin

Alin

Keskikurssi 1)

Päätös

A-osakkeet

53,00

33,05

46,51

42,79

 

 

 

 

 

1.1.-31.3.2008

Ylin

Alin

Keskikurssi 1)

Päätös

 

52,40

35,02

43,71

42,75

1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2008

31.3.2007

 

Markkina-arvo, MEUR

 

4 215

4 417

 

Ulkomaalaisomistus

 

49,6%

30,5%

 

 

MUUTOKSET OMISTUKSESSA

Wärtsilän osakesarjojen yhdistämisen ja maksuttoman osakeannin yhteydessä Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat muutokset omistuksissa:

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laski alle 1/5 (20%). Transaktion jälkeen Fiskars Oyj Abp omistaa 901.857 osaketta eli 0,9% Wärtsilän osakkeista ja äänistä ja Fiskarsin kokonaan omistama tytäryhtiö Avlis AB omistaa 15.944.444 osaketta eli 16,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Näin ollen Fiskars-konserni omistaa yhteensä 16.846.301 osaketta eli 17,1% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ylitti 1/20 (5%) osakkeista ja osuus äänistä laski alle 1/10 (10%). Transaktion jälkeen Varma omistaa 5.130.087 osaketta eli 5,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:n osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laski alle 1/20 (5%). Transaktion jälkeen Svenska Litteratursällskapet omistaa 1.735.506 osaketta eli 1,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Yllämainitut muutokset astuivat voimaan kun yhdistetyt ja uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 26.3.2008.

OPTIO-OHJELMAT

Wärtsilällä oli yksi optio-ohjelma katsauskaudella. Tämä vuoden 2002 optio-ohjelma merkittiin kokonaisuudessaan ja se päättyi 31.3.2008.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 19.3.2008, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2007. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,25 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,25 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistukseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen A- ja B- osakelajien yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Matti Vuoria

Nimitysvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Katsauskauden aikana mitään suurempia muutoksia riskeissä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöissä ei ilmennyt. Suurimmat riskit liittyvät edelleen alihankkijoiden kapasiteettirajoitteisiin. Alihankkijoiden tuotantokapasiteetti on täydessä käytössä ja tiettyjen komponenttien kuten valujen, takeiden ja ohjauspotkureiden hammaspyörien kysyntä ylittää tarjonnan. Wärtsilän toimenpiteet avainkomponenttien saatavuuden varmistamiseksi jatkuvat yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Toistaiseksi epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla eivät ole vaikuttaneet Wärtsilään.

MARKKINANÄKYMÄT

Ennätyspitkät tilauskannat sekä korkeat laivahinnat yhdistettyinä vaihteleviin rahtihintoihin ja epävarmuuteen rahoitusmarkkinoilla vaikuttivat myös merenkulku- ja laivanrakennusteollisuuteen ja johtivat uusien laivatilauksien laskuun. Tätä kehitystä on ennakoitu pitkään ja se voidaan nähdä terveenä kehityksenä teollisuuden kannalta, sillä se vähentää markkinaspekulointia. Tässä vaiheessa on ennenaikaista ennakoida, mihin suuntaan markkinat kehittyvät näiden tapahtumien jälkeen.

Wärtsilä Ship Powerin tilausaktiviteetti on jatkunut edellisvuoden lopun korkealla tasolla. Vaikka avainkomponentit, kuten päämoottorit ja potkurijärjestelmät ovat kriittisiä tekijöitä koko laivatoimitukselle, on laivatilauksien ja komponenttitilauksien välillä edelleen viivettä. Tästä syystä Wärtsilä arvioi Ship Power -markkinan jatkuvan aktiivisena ainakin vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen ajan. Kolmannen neljänneksen aikana on odotettavissa hidastumista kauppalaivasegmentillä vähenevien laivatilausten seurauksena.

Voimalamarkkinoilla tilanne säilyy hyvänä. Jatkuvan kasvun ajureita ovat edelleen talouden kasvu sekä korkeiden polttoainehintojen seurauksena tarve lisätä energiantuotannon hyötysuhdetta ja monipuolisuutta. Muita kysyntätekijöitä ovat huoli ympäristöstä ja polttoaineiden saatavuus. Joustavan perusvoimantuotannon ja teollisuuden voimaloiden markkinoiden arvioidaan pysyvän aktiivisina Lähi-Idässä, Afrikassa ja Amerikassa. Jatkuvaa kasvupotentiaalia on nähtävissä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimalaitoksien markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja muilla kehittyneillä markkinoilla. Wärtsilän voimalaratkaisut sopivat erinomaisesti tämän päivän markkinoille, jotka vaativat korkeaa hyötysuhdetta, operoinnin joustavuutta sekä ympäristön huomioonottamista. Power Plants -liiketoiminnan tilausaktiviteetin odotetaan jatkuvan korkeana kaikilla segmenteillä ainakin kahden seuraavan vuosineljänneksen ajan.

Aktiviteetti Services-liiketoiminnassa jatkuu vahvana ja se tulee myös tulevaisuudessa muodostamaan merkittävän osan Wärtsilän liikevaihdosta.

Pitkä tilauskanta sekä joustava tuotantomalli yhdistettyinä Services-liiketoiminnan vakaaseen kasvuun antaa Wärtsilälle hyvää aikaa reagoida mahdollisiin heilahteluihin markkinoilla.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2008 ENNALLAAN

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – MAALISKUU 2008

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2008:

  • IFRIC 11 IFRS 2 – Group Treasury Share Transaction
  • IFRIC 12 Service Concession Agreements
  • IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
  • IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

24.4.2008

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus