Wärtsilä julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2019 Portfolio-liiketoimintakokonaisuuden perustamisen myötä

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 25 maaliskuuta 2020 at 10.00 UTC+2


Wärtsilä julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2019 Portfolio-liiketoimintakokonaisuuden perustamisen myötä

Wärtsilä on perustanut itsenäisen Portfolio-liiketoimintakokonaisuuden Marine- ja Energy-liiketoimintojen rinnalle. Portfolio-liiketoimintaa johdetaan erillisenä kokonaisuutena, jotta strategian toteuttamisen kannalta kriittiset liiketoiminnat saisivat enemmän huomiota ja suorituskykyä voitaisiin parantaa nopeammin. Tämä organisaatiorakenteen muutos näkyy Wärtsilän taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta muodostavat konsernin raportoitavat segmentit, kun taas Portfolio-liiketoiminta raportoidaan muina liiketoimintoina. Portfolio-liiketoiminta sisältää seuraavat liiketoimintayksiköt: viihdejärjestelmät, muuntajat ja keskeytymättömän virransyötön järjestelmät, säiliönohjausjärjestelmät, veden- ja jätteenkäsittely, venttiiliratkaisut sekä vesivoimaratkaisut ja turbiinihuolto. Näillä liiketoimintayksiköillä on joko vain vähän synergioita Wärtsilän muiden tuotteiden ja palveluiden kanssa tai rajalliset kasvumahdollisuudet Wärtsilässä.

Wärtsilän vuoden 2019 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisesti. Oikaistut vertailuluvut esitetään tähän tiedotteeseen liitetyissä excel- ja PDF-tiedostoissa. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

 

Arjen Berends                                       Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                      Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp

Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp

Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontakti:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Segmenttiinformaatio 250320 Suomeksi

Segmenttiinformaatio 250320 Suomeksi