Wärtsilä ja Carnival Corporation solmivat strategisen tuloksiin perustuvan kumppanuuden

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 25 tammikuuta 2017 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä ja maailman suurin risteilyalan yhtiö Carnival Corporation & plc, ovat tänään solmineet nykyistä kumppanuutta lujittavan 12-vuotisen pitkäaikaissopimuksen. Sopimus vahvistaa yhteisiä pyrkimyksiä parantaa ja ylläpitää risteilyalusten turvallisuutta ja luotettavuutta korkeimmalla mahdollisella tasolla. Sopimus sisältää tulokseen perustuvia jaettuja taloudellisia kannustimia kummallekin yhtiölle.

Sopimuksen arvo on noin 900 miljoonaa euroa. 24 kuukauden odotettu liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa, joka sisällytetään Wärtsilän vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan. Sopimus astuu voimaan 1. huhtikuuta, jolloin odotettu liikevaihto vuodelle 2017 on 56 miljoonaa euroa.

Sopimuksen mukaan Wärtsilä hoitaa Carnival Corporationin 79 aluksen moottorien kaikki ylläpito- ja seurantatyöt. Jatkuvan ylläpidon ja seurannan suunnittelu toteutetaan yhdessä yhtiöiden kesken.

Sopimukseen sisältyvät Wärtsilän tekemä dynaamisen kunnossapidon suunnittelu (Dynamic Maintenance Planning, DMP) ja kuntoon perustuva ylläpito (Condition Based Maintenance, CBM). Huollot perustuvat moottoreista saatavaan digitaaliseen tietovirtaan, jota asiantuntijat valvovat ja analysoivat.

Reaaliaikaisen valvonnan ansiosta laitteistot toimivat jatkuvasti optimaalisesti, ja toiminnan ja ylläpidon tarpeet voidaan ennakoida. Kun DMP ja CBM ovat käytössä, yksittäisen aluksen ja koko aluskannan käyttö on optimaalista ja huoltovälejä on mahdollista pidentää. Sopimuksen piiriin kuuluu noin 400 Wärtsilän moottoria. Pienetkin parannukset alusten polttoaineenkulutuksessa näkyvät merkittävinä säästöinä koko aluskannan vuosittaisissa käyttökustannuksissa.

“Sopimuksemme Wärtsilän kanssa laajentaa yhteistyömme strategiseksi kumppanuudeksi”, toteaa Bill Burke, meritoimintojen johtaja, Carnival Corporation. ”Kun Wärtsilä huoltaa aluksemme varmistaen niiden korkealuokkaisen turvallisuuden ja luotettavuuden voimme keskittyä ydintoimintaamme eli suurenmoisten risteilylomien tarjoamiseen yli 11 miljoonalle risteilyvieraallemme vuodessa. Sen lisäksi, että pitkäaikaissopimus pienentää kustannuksiamme, se myös lisää turvallisuutta ja tehostaa toimintoja. Nämä ovat kaksi kriittistä etua nopeasti kasvavilla risteilymarkkinoilla.”

Yhteiset kannustimet ja jaetut riskit

Pitkäaikaissopimus tarjoaa kulujen ennustettavuutta ja kannustimia molemmille yhtiöille, koska korvaus perustuu laitteiden suorituskykyyn. Strateginen kumppanuus kannustaa Wärtsilää lisäämään entistä enemmän huomiota tutkimus- ja kehitystoimintaan, valmistukseen ja muihin toimintoihin tuotteiden jatkuvaksi parantamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.

”Haluamme kehittää pitkäaikaista kumppanuuttamme entistä strategisemmaksi. Sekä Wärtsilä että Carnival Corporation ovat sitoutuneet panostamaan tähän kumppanuuteen sekä kehittämään pitkäaikaista yhteistyötä. Luotamme siihen, että tiiviin yhteistyön ansiosta molemmat organisaatiot pystyvät jatkuvasti kehittämään suorituskykyään”, toteaa Pierpaolo Barbone, Services-liiketoiminnan johtaja, varatoimitusjohtaja, Wärtsilä Oyj Abp.

Wärtsilälle sopimuksessa tärkeää on energiatehokkuuden jatkuva parantaminen, joka on myös keskeinen yritysten yhteistyötä edistävä tekijä. Moottorin hyötysuhdetta ja polttoaineenkulutusta mitataan säännöllisesti jatkuvan valvonnan ja tietoanalyysin avulla. Polttoainekustannuksista on mahdollista saada kymmenien miljoonien dollarien säästö vuodessa.

Kuva: Carnival Dream
Kuvateksti: Wärtsilä ja Carnival Corporation vahvistavat aiempaa kumppanuuttaan ja tekevät jatkuvaa yhteistyötä parantaakseen ja ylläpitääkseen risteilyalusten turvallisuutta ja luotettavuutta.

Lisätietoja:

Fraser Scott
Head of 4-Stroke Sales, Americas
Wärtsilä Services
fraser.scott@wartsila.com
Puh: +44 07595 068474

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä Services lyhyesti
Wärtsilä Services luo elinkaaripalveluja asiakkailleen ja tehostaa näin asiakkaidensa liiketoimintaa – missä ja milloin tahansa. Tarjoamme alan laajimman valikoiman palveluja sekä merenkulkuun että energiantuotantoon. Ratkaisumme kattavat varaosat ja käyttötuen, jotta voimme varmistaa asiakkaan laitteistojen tai asennusten enimmäiseliniän, entistä paremman tehokkuuden ja varman suorituskyvyn turvallisella, luotettavalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. http://www.wartsila.com/services

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com