Marco Wirén nimitetty Wärtsilän talous- ja rahoitusjohtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 25 tammikuuta 2013 at 11.15 UTC+2

KTM Marco Wirén (47) on nimitetty Wärtsilän uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 1.8.2013 alkaen. Wirénillä on laaja kokemus talous- ja rahoitushallinnosta sekä kansainvälisen yritysjohtamisen alalta. Nykyisessä tehtävässään ruotsalaisen teräsyhtiö SSAB:n varatoimitusjohtajana sekä talous- ja rahoitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2008. Ennen siirtymistään SSAB:lle Business Control -johtajaksi vuonna 2007 Wirén toimi useissa johtotehtävissä, kuten Eltel Networksin talous- ja rahoitusjohtajana ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana vuodesta 2002, sekä rakennusyhtiö NCC:ssä liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana ja talousjohtajana vuosina 1995-2001.

KTM Raimo Lind, joka on toiminut Wärtsilän talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2000 sekä varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuodesta 2005, saavuttaa työsopimuksessaan sovitun eläkeiän ja siirtyy eläkkeelle. Hän jatkaa tehtävässään toisen vuosineljänneksen tulosjulkaisuun asti.

Marco Wirénin kuva

Lisätietoja:

Björn Rosengren
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5602

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
 

Wärtsilä Oyj Abp

 

Björn Rosengren
Toimitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com