Anu Hämäläinen nimitetty Wärtsilän rahoitusjohtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 24 marraskuuta 2014 at 13.00 UTC+2

Anu Hämäläinen, 49, (KTM) on nimitetty Wärtsilän rahoitusjohtajaksi 1.2.2015 alkaen. Hämäläinen raportoi talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirénille. Hämäläinen vastaa rahoitustoiminnasta ja -hallinnosta, maksuliikenteestä, rahoitusjärjestelyistä sekä riskienhallinnasta ja vakuutuksista. Näiden lisäksi hän on edelleen vastuussa Wärtsilän palvelukeskuksesta (WSSC).

Hämäläinen on toiminut Wärtsilän talousjohtajana syyskuusta 2010 lähtien. Hänen tehtäväkenttänsä on kattanut laskennan, raportoinnin, verotuksen, konsernilaskennan ja WSSC:n. Aiemmin Hämäläinen vastasi Wärtsilän konsernitilinpäätöksistä. 90-luvulla hän työskenteli kahdeksan vuoden ajan Wärtsilän eri talous- ja rahoitusyksiköissä.

Nykyinen rahoitusjohtaja Markus Pietikäinen, 39, (KTM) on nimitetty Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan Amerikan toimintojen johtajaksi 1.11.2014 alkaen. Hän jatkaa myös rahoitusjohtajana 31.1.2015 asti.

Anu Hämäläisen kuva

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com 

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com