Wärtsilän ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa 1,50 euron ylimääräisen osingon

Wartsila Corporation, Pörssitiedote 24 marraskuuta 2006 at 13.45 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 24.11.2006 klo 13.45

Wärtsilän ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa 1,50 euron ylimääräisen osingon 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko jaetaan jokaiselta A- ja B- osakkeelta.

Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 29.11.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti ylimääräisen osingon maksupäiväksi 7.12.2006.

Päätökset tehtiin yksimielisesti.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Kari Hietanen                            Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö    Tiedotusjohtaja

 

LIITE

Yhtiökokouksen hyväksymä hallituksen esitys

Wärtsilä Oyj Abp LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN 24.11.2006

HALLITUKSEN EHDOTUS 24.11.2006 PIDETTÄVÄLLE WÄRTSILÄ OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGOSTA

Hallitus ehdottaa 1,50 euron suuruisen ylimääräisen osingon maksamista osakkeelta seuraavasti:

Konsernin kertyneet voittovarat 31.12.2005 olivat 625.829.000 euroa, josta voitonjakokelpoiset varat olivat 553.812.000 euroa. Emoyhtiön tulos tilikaudelta 1.1. – 31.12.2005 oli 7.291.138,24 euroa ja aikaisemmilta tilikausilta kertyneet voittovarat olivat 444.607.860,48 euroa. Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2005 olivat 451.898.998,72 euroa. Vuoden 2006 aikana maksettujen osinkojen jälkeen voitonjakokelpoiset varat ovat 310.738.324,72 euroa.

Hallitus ehdottaa 24.11.2006 kokoon kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 15.3.2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon (1,50 euroa/osake) lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,50 euroa jokaiselta A- ja B-osakkeelta.

Ylimääräinen osinko alentaa Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja vuoden 2002 optio-ohjelmien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti.