Wärtsilä nimittää Alid Dettken henkilöstöjohtajaksi

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 24 lokakuuta 2019 at 08.30 UTC+2
  • Alid Dettke

Alid Dettke (38, fil. kand. kaksoistutkinto), on nimitetty henkilöstöjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi tästä päivästä alkaen. Dettke on työskennellyt Wärtsilässä marraskuusta 2017 lähtien ja on viimeksi toiminut avoimesta innovaatiotoiminnasta vastaavana johtajana. Hän on ollut vahvasti ajamassa Wärtsilän kulttuurin muutosta kohti älykkään teknologian yhtiötä edistämällä johtamisen kehittämistä, start-up-yhteistyötä, suoria pääomasijoituksia ja innovaatioekosysteemien sisällä tapahtuvaa yhdessä luomista.

Ennen Wärtsilää Dettke työskenteli Accenture Interactivella eri tehtävissä yli kymmenen vuotta keskittyen digitaalistrategiaan, muutosprosessiin ja arvonluontiin.

“Olemme Wärtsilässä hyvin lyhyessä ajassa uudistaneet toimintaamme, jotta voimme tarjota enemmän arvoa asiakkaalle muuttuvilla markkinoilla. Pitkäjänteinen menestys vaatii henkilöstöltämme ympäri maailmaa sinnikkyyttä ja uutta ajattelutapaa. Tällä nimityksellä haluan korostaa Wärtsilän sitoutumista jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja tuloksellisuuden kulttuuriin, johon kuuluvat selkeät vastuut ja tavoitteiden asettaminen. Kykymme tarjota henkilöstöllemme aidosti houkutteleva työntekijäkokemus on keskeistä tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.

Wärtsilän edellinen henkilöstöjohtaja Päivi Castrén (61) jatkaa uraansa yhtiön ulkopuolella.

“Viime vuosien ajan Wärtsilä on ollut jatkuvassa muutoksessa, ja henkilöstönäkökulmasta muutokset on aina hoidettu erittäin sujuvasti ja tehokkaasti. Haluan koko organisaation puolesta kiittää Päiviä siitä, että hän on vahvistanut globaaleja henkilöstökäytäntöjä, joilla on suuri vaikutus asemaamme haluttuna työnantajana,” Eskola jatkaa.

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, brändi ja markkinointi       
Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, brändi ja markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Alid Dettke
Henkilöstöjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +49 160 90192832
alid.dettke@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com