Wärtsilä toimittaa päästöjä merkittävästi vähentävät katalysaattorit suomalaisiin monitoimimurtajiin

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 24 lokakuuta 2011 at 12.00 UTC+2

Wärtsilä toimittaa aluksiin katalysaattorit, joiden avulla ihmisille ja ympäristölle haitallisten typpioksidipäästöjen määrä vähenee merkittävästi. Tämän lisäksi Wärtsilä vastaa moottoreihin tehtävistä muutostöistä, jotka mahdollistavat erittäin vähärikkisen polttoaineen käytön.

Wärtsilä on tehnyt suomalaisen Arctia Offshore Oy:n kanssa sopimuksen muutostöiden tekemisestä yhtiön kahteen alukseen. Sopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2011. Tähän kokonaistoimitukseen kuuluu Wärtsilän typen oksidien vähentämisteknologian (NOx Reducer, NOR) ja hapetuskatalysaattorien (Oxidation Catalyst, OXI) asentaminen MSV Fennica- ja MSV Nordica - monitoimimurtajiin. Aluksiin tehdään lisäksi erittäin vähärikkisen dieselpolttoaineen käytön vaatimat muutostyöt.

Muutostöiden jälkeen alukset täyttävät Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) asettamat päästövaatimukset Pohjoisella jäämerellä liikkuville aluksille. Ympäristöystävällisten alusten ansiosta Arctia Offshore voi jatkossa osallistua arktisilla vesillä suoritettaviin öljynetsintäprojekteihin.
Muutostöihin kuuluu Wärtsilä NOR-/OXI- järjestelmän asentaminen alusten yhteensä kahdeksaan päämoottoriin. Asennukset tehdään kahdessa vaiheessa: ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua joulukuun 2011 loppuun mennessä ja toisen vaiheen huhtikuun 2012 loppuun mennessä.

"Tämä on jälleen yksi osoitus Wärtsilän ammattitaidosta huipputeknisten ja ympäristömyötäisten integroitujen ratkaisujen suunnittelijana. Näille offshore-aluksille tekemämme muutostyöt paitsi vähentävät alusten ympäristökuormitusta myös lisäävät huomattavasti niiden käyttömahdollisuuksia. Jatkossahan alukset soveltuvat myös Pohjoisen jäämeren herkille vesille", Wärtsilän ympäristöpalvelujen yksikön johtaja Leonardo Sonzio kertoo.


Wärtsilä Services

Services on yksi Wärtsilän kolmesta liiketoiminnosta, joista kaksi muuta ovat Ship Power ja Power Plants. Wärtsilä Services -liiketoiminnan huoltoverkosto on alan laajin. Wärtsilä tarjoaa huoltopalveluitaan maailmanlaajuisesti sekä merenkulku- että energia-alalle. Kattavaan palveluvalikoimaan sisältyvät varaosa- ja kenttähuoltopalvelut, ympäristöpalvelut sekä moottorien, propulsiojärjestelmien, sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja kattiloiden korjaus- ja huoltotyöt. Yritys tekee myös konversioita ja tarjoaa pitkäkestoisia moottoreiden ja propulsiojärjestelmien huoltosopimuksia sekä koulutuspalveluita. Wärtsilän huoltotoiminta on edelläkävijä uusien palvelukonseptien kehittämisessä ja tavoitteena on taata paras mahdollinen toiminnan tehokkuus. Wärtsilä Services omistaa noin 70 huoltoverstasta, ja se työllistää yli 11 000 huoltoalan ammattilaista.

Linkki kuvaan. Fennica
Linkki kuvaan: Nordica

Lue lisää Wärtsilän huoltotoiminnasta

Lisätietoja:

Britt-Mari Kullas-Nyman
Johtaja, Environment, Air & Energy
Ympäristöpalvelut
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +358 40 5522561
Britt-mari.kullas-nyman@wartsila.com

Peter Guldbrand
Sales Manager
Wärtsilä Finland Oy, Services
Tel. +358 40 837 3886
peter.guldbrand@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com
Arctia lyhyesti
Arctia Offshore Oy on Arctia Shipping Oy:n tytäryhtiö, joka hallinnoi kolmea monitoimimurtajaa. Aluksia käytetään kotimaan jäänmurron lisäksi esimerkiksi erilaisissa öljy- ja kaasuteollisuuden tarvitsemissa tukitehtävissä eri puolilla maailmaa.

Arctia Shipping Oy on Suomen valtion omistama osakeyhtiö, jonka toimialana ovat jäänmurtopalvelut, monitoimialusten erikoispalvelut ja kansainvälinen rahtaustoiminta, saaristoliikenne sekä öljyntorjunta.

Arctian laivastossa on neljä konventionaalista jäänmurtajaa, kolme monitoimimurtajaa, yksi öljyntorjuntajäänmurtaja ja yksitoista saariston yhteysalusta. Vuonna 2010 toimintansa aloittanut Arctia Shipping Oy jatkaa aiemmin Varustamoliikelaitos Finstashipin harjoittamaa liiketoimintaa.

http://www.arctia.fi