Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 24 lokakuuta 2008 at 08.30 UTC+2

TILAUSTEN MÄÄRÄ KORKEALLA TASOLLA - TILAUSKANTA KASVAA EDELLEEN

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ HEINÄ-SYYSKUU 2008

- Tilauskertymä laski 9% 1.382 milj. euroon (1.514)
- Liikevaihto kasvoi 22% 1.140 milj. euroon (933)
- Liiketulos (EBIT) kasvoi 28% 123 milj. euroon, 10,8% liikevaihdosta (96 milj. euroa, 10,3% liikevaihdosta)
- Tulos/osake 0,97 euroa (0,71)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2008

- Tilauskertymä 4.750 milj. euroa (4.039), kasvua 18%
- Tilauskanta 7.762 milj. euroa (6.162), kasvua 26%
- Liikevaihto 3.082 milj. euroa (2.491), kasvua 24%
- Liiketulos parani 327 milj. euroon (233), kasvua 40%
- Kannattavuus 10,6% (9,3)
- Tulos/osake 2,42 euroa (1,69)
- Liiketoiminnan rahavirta 255 milj. euroa (299)

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Kiihtynyt rahoituskriisi on muuttanut talousmaisemaa dramaattisesti. Wärtsilän kannalta seuraukset ovat kuitenkin olleet suhteellisen rajallisia. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana tilauskertymämme kasvoi 18% ja tilauskanta on 26% korkeampi kuin vuosi sitten. Power Plants -liiketoiminnassa aktiviteetti jatkuu vilkkaana ja useiden näköpiirissä olevien tulevaisuuden projektien rahoitus näyttää turvatulta. Kolmannella neljänneksellä vahvistui aiemmin ennakoimamme Ship Power -liiketoiminnan kysynnän hiljentyminen, kun epävarmuus tulevaisuuden rahtihinnoista ja muista olosuhteista kasvaa. Laivanrakennukseen kohdistuvien mahdollisten peruutusten vaikutukset koko Wärtsilän tilauskantaan arvioidaan jäävän noin 10%:iin tilauskannan arvosta. Vuoden 2008 näkymämme säilyvät ennallaan ja ennätyskorkea tilauskantamme antaa meille hyvän pohjan myös vuodelle 2009.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2008 ENNALLAAN

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 24. lokakuuta 2008 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0) 20 8288 5566 ja näppäilkää konferenssin koodi 812353. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Results Q3. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa 0.

Suosittelemme, että rekisteröidytte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=161506.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä Oyj Abp lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 18.000 ammattilaista työskentelee 160 toimipisteessä lähes 70 maassa.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KOLMAS NELJÄNNES 7-9/2008 LYHYESTI

MEUR

7-9/2008

7-9/2007

Muutos

Tilauskertymä

1 382

1 514

-9%

Liikevaihto

1 140

933

22%

Liiketulos

123

96

28%

% liikevaihdosta

10,8%

10,3%

 

Tulos ennen veroja

127

95

35%

Tulos/osake, euroa

0,97

0,71

 

 

KATSAUSKAUSI TAMMI-SYYSKUU 2008 LYHYESTI

MEUR

1-9/2008

1-9/2007

Muutos

2007

Tilauskertymä

4 750

4 039

18%

5 633

Tilauskanta kauden lopussa

7 762

6 162

26%

6 308

Liikevaihto

3 082

2 491

24%

3 763

Liiketulos

327

233

40%

379

% liikevaihdosta

10,6%

9,3%

 

10,1%

Tulos ennen veroja

333

227

47%

372

Tulos/osake, euroa

2,42

1,69

 

2,74

Liiketoiminnan rahavirta

255

299

 

431

Korolliset nettovelat

 

 

 

 

kauden lopussa

361

61

 

-27

Bruttoinvestoinnit

272

172

 

231

 

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Uusien laivojen tilaukset ovat vähentyneet lähes 50% viime vuoden erittäin korkealta tasolta laivojen kappalemäärillä mitattuna. Historiallisesti katsottuna tilausten määrät ovat edelleen korkealla tasolla ja tilausaktiviteetti on tähän mennessä kestänyt hyvin yleisen taloudellisen myllerryksen. Joitakin laivatilauksia on peruutettu, joskin pääosin näin on tapahtunut aiemmin ylikuumentuneilla irtolastialusmarkkinoilla. Tilausaktiviteetin hiljentymisen lisäksi viimeaikainen rahoituskriisi tulee kiistattomasti johtamaan lisäperuutuksiin sekä muihin uudelleenjärjestelyihin, koska joillekin telakoille ja varustamoille tulee todennäköisesti rahoitusongelmia tiukkenevan lainoituksen saannin vuoksi. Lisäksi telakoiden toimitusaikataulut tulevat todennäköisesti pitkittymään. Monet telakat pitkittävät alkuperäisiä aikataulujaan ja vaikuttavat siten koko toimitusketjuun.

Laivanrakennusmarkkinoilla Kiinan markkinaosuus on edelleen korkein eli 39% laivojen kappalemäärällä mitattuna. Korean osuus on 37% ja Japanin osuus on kasvanut 14%:iin. Euroopan ja muiden maiden markkinaosuus on yhteensä 9%. Tonneissa mitattuna Korealla on edelleen suurin markkinaosuus, 45%. Kiinalla on 37%, Japanilla 12% ja Euroopalla ainoastaan 2% markkinoista.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi hieman 32%:ista 34%:iin Wärtsilän vahvan Offshore- ja Erikoisalus -segmenttien aseman ansiosta. Wärtsilän markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa laski 13%:iin (16% edellisen vuosineljänneksen lopussa). Kiinan markkinoiden hyvän kehityksen ansiosta apumoottoreiden markkinaosuus kasvoi hieman ja oli 9% (8).

POWER PLANTS

Markkinatilanne säilyi hyvänä ja kysyntä korkeana kaikilla Wärtsilän kannalta olennaisilla voimalasegmenteillä. Tarjonta-aktiviteetti säilyi kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Talouskriisi ei toistaiseksi ole vaikuttanut voimalamarkkinoihin.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet

Diesel and Gas Turbine -lehden tilaston mukaan öljy- ja kaasuvoimaloiden kokonaismarkkinat Wärtsilän voimaloiden teholuokassa kasvoivat 20.980 MW:iin (14.065) kesäkuun 2007 ja toukokuun 2008 välillä. Kaasuvoimalamarkkinat, joihin kuuluvat sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinivoimalat, kasvoivat vahvasti 15.630 MW:iin (10.900). Wärtsilän osuus tällä markkinasegmentillä oli 8% (12). Wärtsilän raskasöljyvoimaloiden markkinaosuus kasvoi 49%:iin (38), mikä johtui vahvasta tilauskertymästä mm. Brasilian ja Pakistanin markkinoilla. Kevytöljyvoimaloiden segmentillä Wärtsilän markkinaosuus oli 20% (24).

SERVICES

Järjestelmien ja laitteistojen teknologia ja valvontajärjestelmät kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi ja vaativammiksi korkeiden energiakustannusten sekä uusien tiukkenevien ympäristömääräysten vuoksi. Optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi ja päästövaatimuksien täyttämiseksi järjestelmien ylläpitoon, hienosäätöön ja parantamiseen tarvitaan erittäin ammattitaitoisia asiantuntijoita, joita ei ole aina saatavissa. Ammattitaitoisen henkilöstön puute merenkulun markkinoilla, öljy- ja kaasu-, sekä energiateollisuudessa on johtanut laitteistotoimittajien huoltopalvelujen kasvavaan kysyntään. Services -markkinat pysyivät aktiivisina katsauskaudella.

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA

Wärtsilän tilauskertymä kolmannella neljänneksellä oli hyvä, 1.382 milj. euroa (1.514). Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä laski edellisvuoden erittäin korkealta tasolta ja oli 450 milj. euroa (766). Kysynnän hiljentymistä oli eniten Kauppalaivasegmentillä, ja sen osuus Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä oli 35% kolmannella neljänneksellä. Offshore-segmentti säilyi varsin vahvana ja sen osuus 36% oli suurin Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä. Matkustajalaiva- ja Erikoisalussegmenttien osuus oli 10% ja 9%, ja Merivoimien segmentin osuus kaikista Ship Power -tilauksista oli 10%.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudelta tammi-syyskuu 2008 oli 1.674 milj. euroa (1.960).

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 498 milj. euroa (420), kasvua oli 19% edellisvuoden vastaavaan kauteen. Kolmannella neljänneksellä suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Pakistanista ja Brasiliasta. Pakistanin tilaus oli toinen Nishat Power Ltd:lta saatu tilaus. Edellinen saatiin aiemmin tänä vuona. Viimeisin Brasilian tilaus on jatkoa aiemmin tänä vuonna kolmelle Brasiliasta saadulle voimalatilaukselle. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Turkista ja Portugalista.

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2008 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 69% ja oli 1.620 milj. euroa (958).

Kolmannella neljänneksellä Wärtsilä Services solmi tärkeän huolto- ja käyttösopimuksen Attock Genin kanssa Pakistaniin. Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 434 milj. euroa (326) kolmannella neljänneksellä. Services-liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudelta tammi-syyskuu 2008 oli 1.448 milj. euroa (1.118), kasvua oli 29% edellisvuoden vastaavaan kauteen.

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2008 Wärtsilän tilauskertymä oli 4.750 milj. euroa (4.039), kasvua oli 18%. Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli uudella ennätystasolla 7.762 milj. euroa (6.162), kasvua oli 26%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 5.010 milj. euroa (4.183), kasvua oli 20%. Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 2.243 milj. euroa (1.548), kasvua oli 45% edellisvuoden vastaavaan kauteen. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 505 milj. euroa (429), kasvua oli 18%. Asiakkailta saatujen ennakoiden määrä oli 1.375 milj. euroa (921), eli keskimäärin 18% tilauskannasta.

 

Kolmannen neljänneksen tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

MEUR

7-9/2008

7-9/2007

Muutos

Ship Power

450

766

-41%

Services

434

326

33%

Power Plants

498

420

19%

Tilauskertymä yhteensä

1 382

1514

-9%

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

MW

7-9/2008

7-9/2007

Muutos

Öljy

680

495

37%

Kaasu

157

402

-61%

Uusiutuvat polttoaineet

35

87

-60%

 

Katsauskauden tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

 

 

MEUR

1-9/2008

1-9/2007

Muutos

2007

Ship Power

1 674

1 960

-15%

2 600

Services

1 448

1 118

29%

1 607

Power Plants

1 620

958

69%

1 421

Tilauskertymä yhteensä

4 750

4 039

18%

5 633

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

 

MW

1-9/2008

1-9/2007

Muutos

2007

Öljy

1 739

939

85%

1 358

Kaasu

1 033

761

36%

1 005

Uusiutuvat polttoaineet

80

404

-80%

483

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

30.9.2008

30.9.2007

Muutos

2007

Ship Power

5 010

4 183

20%

4 292

Services

505

429

18%

405

Power Plants

2 243

1 548

45%

1 608

Tilauskanta yhteensä

7 762

6 162

26%

6 308

 

LIIKEVAIHTO

Wärtsilän kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1.140 milj. euroa (933), kasvua oli 22%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11% 344 milj. euroon (310). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 349 milj. euroa (228), kasvua oli 53% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15% 452 milj. euroon (394), kasvusta 14% oli orgaanista.

Katsauskauden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 24% ja oli 3.082 milj. euroa (2.491). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 952 milj. euroa (871), kasvua oli 9% vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 62% ja oli 797 milj. euroa (491). Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 19% ja oli 1.335 milj. euroa (1.119), kasvusta 18% oli orgaanista. Tammi-syyskuun kokonaisliikevahdosta Ship Power -liiketoiminnan osuus oli 31%, Services-liiketoiminnan osuus 43% ja Power Plants -liiketoiminnan osuus 26%.

 

Kolmannen neljänneksen liikevaihto liiketoiminnoittain

 

MEUR

7-9/2008

7-9/2007

Muutos

Ship Power

344

310

11%

Services

452

394

15%

Power Plants

349

228

53%

Liikevaihto yhteensä

1 140

933

22%

 

Katsauskauden liikevaihto liiketoiminnoittain

 

 

 

MEUR

1-9/2008

1-9/2007

Muutos

2007

Ship Power

952

871

9%

1 320

Services

1 335

1 119

19%

1 550

Power Plants

797

491

62%

882

Liikevaihto yhteensä

3 082

2 491

24%

3 763

 

TULOS

Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketulos oli 123 milj. euroa (96) eli 10,8% (10,3) liikevaihdosta. Katsauskauden tammi-syyskuu 2008 liiketulos parani 327 milj. euroon (233) ja kannattavuus oli 10,6% (9,3). Rahoituserät olivat 6 milj. euroa (-6). Nettokorot olivat -10 milj. euroa (-7). Osinkotulot olivat 6 milj. euroa (7). Muut rahoituserät kehittyivät positiivisesti mikä johtui johdannaisten korkoerojen suotuisasta kehityksestä. Tulos ennen veroja oli 333 milj. euroa (227). Katsauskauden verot olivat 91 milj. euroa (64). Tulos/osake oli 2,42 euroa (1,69).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Katsauskaudella Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli vahva 255 milj. euroa (299). Likvidit varat kauden lopussa olivat 166 milj. euroa (202). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 361 milj. euroa (61). Vahvan rahavirran lisäksi Wärtsilän taloudellinen liikkumavara on turvattu pitkäaikaisilla rahoitussopimuksilla. Saatujen ennakoiden määrä oli 1.375 milj. euroa (921) katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 34,7% (46,1) ja nettovelkaantumisaste 0,34 (0,08).

OMISTUKSET

Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 61 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit olivat 272 milj. euroa (172), jotka koostuivat 162 milj. euron (59) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 110 milj. euron (113) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 68 milj. euroa (56).

Suuren volyymikasvun johdosta koko vuoden investoinnit ilman yritysostoja nousevat noin 200 milj. euroon.

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN

Maaliskuussa Wärtsilä osti norjalaisyritys Maritime Service AS:n, joka tarjoaa laivojen huolto- ja kunnostuspalveluja sekä mekaanisia korjauspalveluita. Maritime Service toimii Ålesundin kaupungissa Norjan länsirannikolla. Vuonna 2007 Maritime Servicen liikevaihto oli 26 milj. Norjan kruunua (3,2 milj. euroa).

Huhtikuussa Wärtsilä osti tanskalaisen International Combustion Engineering A/S (I.C.E.) -yhtiön. I.C.E.:n toimialana ovat höyrykattiloiden ja niihin liittyvien poltinjärjestelmien huolto- ja korjauspalvelut sekä projektipalvelut. Vuonna 2007 I.C.E.:n liikevaihto oli 46,8 milj. Tanskan kruunua (6,3 milj. euroa). Oston myötä Wärtsilän huoltopalveluvalikoima laajeni uuteen kategoriaan eli kattiloiden huoltopalveluihin. Tämä uusi huoltokategoria vahvistaa Wärtsilän kilpailukykyä johtavana kokonaishuoltopalveluiden tarjoajana. Kesäkuussa Wärtsilä jatkoi kattilahuoltopalveluidensa laajentamista hankkimalla I.C.E.n entisen tytäryhtiön Dubaista.

Kesäkuussa Wärtsilä osti saksalaisen Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH -yhtiön (CDC), joka on erikoistunut merenkulun automaatiojärjestelmien suunnitteluun, toimittamiseen ja huoltoon. CDC:n asiakkaina on sekä varustamoita että telakoita. Vuonna 2007 CDC:n liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa.

Heinäkuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen laivasuunnittelun johtaviin yrityksiin kuuluvan itsenäisen Vik-Sandvik -konsernin ostamisesta. Yhtiö tarjoaa varustamoille ja telakoille laivasuunnittelua ja teknisiä palveluja maailmanlaajuisesti. Yrityskauppa on Wärtsilälle tärkeä strateginen askel, joka vahvistaa yhtiön asemaa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja asiakkaiden arvostetuimpana yhteistyökumppanina. Yhdistämällä laivasuunnitteluosaaminen propulsiolaitteistojen ja automaatiojärjestelmien tarjontaan Wärtsilä pystyy luomaan asiakkailleen entistä enemmän lisäarvoa. Uudet elinkaaripalvelut mahdollistavat myös lisäkasvun. Wärtsilän tavoitteena on tulla johtavaksi laivasuunnittelupalveluiden tarjoajaksi usealla eri segmentillä.

Kauppahinta on 132 milj. euroa, jonka lisäksi myyjälle maksetaan seuraavan kolmen vuoden aikana tulosperusteisesti enintään 38 milj. euroa. Vuonna 2007 Vik-Sandvikin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa. Yrityksen kannattavuus on erittäin hyvä. Vik-Sandvikin palveluksessa on 410 työntekijää. Vik-Sandvik on konsolidoitu 1.8.2008 lähtien.

Syyskuussa Wärtsilä osti ranskalaisen Navelec SAS -yhtiön, joka on erikoistunut merenkulun navigaatio- ja kommunikointijärjestelmiin sekä sähköhuolto-, ohjaus- ja automaatiopalveluihin. Yrityskaupalla Wärtsilä laajentaa palvelutarjontaansa ja teknistä tietämystään navigointi- ja viestijärjestelmistä, sekä vahvistaa asemaansa johtavana merenkulun sähköhuolto- ja automaatiopalvelujen tarjoajana. Navelecin liikevaihto oli 7 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja yritys työllistää 45 henkilöä.

Edellä mainittujen yritysostojen kustannukset olivat yhteensä 181 milj. euroa ja kohdistamisen jälkeen syntyy 101 milj. euroa liikearvoa, josta Vik-Sandvikin osuus on 95 milj. euroa.

Syyskuussa Wärtsilä jatkoi laivasuunnitteluosaamisensa laajentamista allekirjoittamalla sopimuksen laivansuunnitteluun erikoistuneen Conan Wu & Associates Pte Ltd -yhtiön (CWA) ostamiseksi. Yhtiö on yksi alan johtavista yrityksistä ja sen pääkonttori sijaitsee Singaporessa. Yrityskauppa sisältää myös liikekumppanuussopimukset, jotka liittyvät CWA:n liiketoimintoihin Malesiassa ja Kiinassa.

Käteisenä maksettava kauppahinta on 23 miljoonaa euroa, jonka lisäksi myyjälle maksetaan lisäkauppahinta, joka perustuu liiketoiminnan tulokseen vuosina 2008-2010. Vuonna 2007 CWA:n liikevaihto oli 10,7 milj. euroa ja kannattavuus oli erittäin hyvällä tasolla. Yhtiöllä on Singaporessa 66 työntekijää. Kauppahinta maksetaan ja yhtiö konsolidoidaan neljännen vuosineljänneksen aikana.

Heinäkuussa Wärtsilä ja Manara Consortium perustivat yhteisyrityksen Manara Wartsila Power Ltd:n (MWP), jonka tavoitteena on johtava asema hajautetun itsenäisen voimantuotannon projektien kehittäjänä islamilaisissa maissa. MWP:n pääoman odotetaan olevan 200 milj. USD ja Wärtsilä sijoittaa yhteisyritykseen yhteensä 20 milj. USD kehitys- ja rahoitusyhtiö Wärtsilä Development & Financial Services:n (WDFS) kautta. MWP kehittää ja sijoittaa voimalaprojekteihin, joiden tehoalue on 50-200 MW, ja myy sähköä sähkölaitoksille, teollisuusalueille ja kunnille.

Syyskuussa Wärtsilä ja Metso allekirjoittivat yhteisyritystä koskevan sopimuksen, jolla yhdistetään Metson Heat & Power -liiketoiminta ja Wärtsilän Biopower -liiketoiminta. Yhteisyrityksestä tulee yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista. Yritys keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin. Metso omistaa yhteisyrityksestä 60 prosenttia ja Wärtsilä 40 prosenttia. Yhteisyrityksen yhteenlasketun pro forma -liikevaihdon vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 130 milj. euroa ja henkilöstömäärän noin 200. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jota odotetaan lähikuukausina.

Katsauskaudella Wärtsilä Services jatkoi verkostonsa laajentamista avaamalla ja laajentamalla toimistoja ja huoltoverstaita Namibiaan, Chileen, Brasiliaan, Madagaskarille, Azerbaidzaniin, Kiinaan, Turkkiin ja Dubaihin. Maantieteellinen laajentuminen on tulevaisuudessakin Wärtsilän strateginen kehittämisalue ja tähän tähtäävät yritysostot tulevat jatkumaan.

MUUT STRATEGISET TOIMENPITEET

Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti aikeestaan vahvistaa kansainvälistä asiakaspalvelua keskittämällä varaosalogistiikkansa ja rakentamalla uuden jakelukeskuksen Hollantiin. Suunnitteilla on suuri ja moderni keskusvarasto lähelle yhtiön nykyistä huoltoyksikköä Hollannissa. Aikomuksena on varaosien kuljetusten hallinnan ja varastointitoimintojen ulkoistaminen.

Wärtsilä ja Emerson Process Management kertoivat kesäkuussa globaalin offshore-allianssinsa laajenemisesta. Laajennuksen kautta yhtiöt pystyvät nyt tarjoamaan integroituja energia- ja automaatiojärjestelmiä FPSO (Floating Production Storage and Offloading) -aluksiin sekä öljyn- ja kaasunporauslauttoihin. Yhteistyö yhtiöiden välillä alkoi vuonna 2006 ja käsitti lähinnä FPSO-alukset.

Aasian merkitys laivanrakennuksessa on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan johto on siirtynyt Shanghaihin Kiinaan lähelle laivanrakennuksen päämarkkinoita.

TUOTANTO

Kolmannen vuosineljänneksen aikana vihittiin useita tehdaslaajennuksia. Khopolissa, Intiassa vihittiin voimaloihin tarkoitettujen apuyksiköiden laajennus. Norjassa sijaitsevan Rubbestadnesetin vaihdetehtaan laajennus vihittiin syyskuussa. Laajennus vahvistaa Wärtsilän asemaa johtavana voimaratkaisujen toimittajana merenkulkuasiakkaille maailmanlaajuisesti. Lokakuun alussa Wärtsilän ja Hyundai Heavy Industriesin 50/50-omisteinen yhteisyritys Wärtsilä-Hyundai Engine Companyn tehdas vihittiin Koreassa. Yhtiö valmistaa Wärtsilä 50DF-monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin ja muihin sovelluksiin.

Investointiohjelmat Italian Triesten tuottavuuden parantamiseksi ja Hollannin Drunenin ja Kiinan Zhenjiangin propulsiotuotteiden kapasiteetin lisäämiseksi jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. Laajennukset ovat välttämättömiä ennätyskorkean tilauskannan toimittamiseksi.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Kolmannen vuosineljänneksen aikana vihittiin Wärtsilän polttokennovoimala Vaasan Asuntomessuilla. Wärtsilän kehittämä polttokennoyksikkö, joka perustuu tasomaiseen kiinteäoksidi- eli SOFC-teknologiaan, on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Polttokennovoimala käyttää polttoaineenaan läheisellä kaatopaikalla syntyvää ympäristölle muuten haitallista metaania. Voimalaitos tuottaa sekä sähköä että lämpöä asuinalueen tarpeisiin. Seuraavaksi polttokennoja testataan merisovelluksiin.

Wärtsilä ja Mitsubishi Heavy Industries Ltd allekirjoittivat sopimuksen uuden pienen hidaskäyntisen diesel-käyttöisen merimoottorin kehittämisestä. Kehitettävän moottorin sylinterinhalkaisija on alle 450 mm. Kehitysprojekti edistyy suunnitelmien mukaisesti.

Kansainvälinen Merenkulkujärjestö (IMO) hyväksyi lokakuun 9. päivänä 2008 uudistetun MARPOL-yleissopimuksen ilmansuojeluliitteen (Annex VI), joka rajoittaa laivojen päästöjä ilmaan. Uudet typenoksideja koskevat säännökset tulevat voimaan kahdessa vaiheessa. Vuonna 2011 voimaantulevat päästörajat (Tier II) edellyttävät typenoksidipäästöjen 20%:n leikkauksia nykyiseltä tasolta (Tier I). Vuonna 2016 voimaantulevat päästörajat (Tier III) puolestaan edellyttävät merkittäviä 80%:n päästöleikkauksia nykyiseen tasoon (Tier I) erityisillä NOx-päästöjen kontrollialueilla. Wärtsilä on kehittänyt valmiit moottorikonseptit vaiheen II typenoksidisäännöksiä varten koko merimoottorivalikoimalleen, ja joitain moottoreita on jo esisertifioitu. SCR (Selective Catalytic Reduction) -katalysaattorilla voidaan vaiheen III päästörajat saavuttaa jo nykyisin. Wärtsilän toimittamia SCR-katalysaattorilla varustettuja moottoreita on toiminnassa yli 100. Wärtsilä tutkii ja kehittää parhaillaan muita toimenpiteitä varmistaakseen kustannustehokkaat ratkaisut vaiheen III säännösten noudattamiseksi. Uudistettu ilmansuojeluliite rajoittaa myös polttoaineen rikkipitoisuutta. Wärtsilän moottorit on suunniteltu toimimaan millä tahansa polttoaineen rikkipitoisuudella.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 17.386 (15.040). Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 18.268 (15.811), kasvua oli 16%. Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa. Katsauskauden lopussa Services-liiketoiminnassa työskenteli 10.623 henkilöä (9.288).

Katsauskauden aikana Wärtsilä julkisti tutkimuksen ja tuotekehityksen Top Graduates -koulutusohjelman. Ohjelman aikana osallistujat edistävät T&K-projekteja Wärtsilän yksiköissä ympäri maailmaa. Vastaava ohjelma talousalan ammattilaisille käynnistettiin maaliskuussa 2007 ja se loppui syyskuussa 2008.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Valtiotieteen maisteri Atte Palomäki (43) aloitti Wärtsilän viestinnästä vastaavana johtajana ja johtokunnan jäsenenä 1.3.2008.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Wärtsilän A- ja B-sarjan osakesarjat yhdistettiin maaliskuussa. Yhdistämisen jälkeen kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin samat oikeudet. Yhdistämiseen liittyi suunnattu maksuton osakeanti, jossa jokaista yhdeksää A-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi uusi yhtiön osake. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettiin 2.619.954 osaketta. Kaupankäynti uusilla ja yhdistetyillä osakkeilla alkoi 27.3.2008.

OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ

30.9.2008

Osakemäärä

Äänimäärä

Osakevaihto 1-9/2008

WRT1V

98620 565

98620 565

104 852 891

 

 

 

 

 

1.1.-30.9.2008

Ylin

Alin

Keskikurssi 1)

Päätös

WRT1V

52,40

28,13

41,80

29,46

1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2008

30.9.2007

 

Markkina-arvo, MEUR

 

2 905

4 616

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2008

30.9.2007

 

Ulkomaalaisomistus

 

49,5%

32,8%

 

 

MUUTOKSET OMISTUKSESSA

Katsauskaudella ja Wärtsilän osakesarjojen yhdistämisen ja maksuttoman osakeannin yhteydessä Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat muutokset omistuksissa:

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laski alle 1/5:een (20%). Transaktion jälkeen Fiskars Oyj Abp omistaa 901.857 osaketta eli 0,9% Wärtsilän osakkeista ja äänistä ja Fiskarsin kokonaan omistama tytäryhtiö Avlis AB omistaa 15.944.444 osaketta eli 16,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Näin ollen Fiskars-konserni omistaa yhteensä 16.846.301 osaketta eli 17,1% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ylitti 1/20:n (5%) osakkeista ja osuus äänistä laski alle 1/10:n (10%). Transaktion jälkeen Varma omistaa 5.130.087 osaketta eli 5,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:n osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laski alle 1/20:n (5%). Transaktion jälkeen Svenska Litteratursällskapet omistaa 1.735.506 osaketta eli 1,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Yllämainitut muutokset astuivat voimaan, kun yhdistetyt ja uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 26.3.2008.

OPTIO-OHJELMAT

Katsauskaudella Wärtsilällä oli yksi optio-ohjelma, joka päättyi 31.3.2008. Tämä vuoden 2002 optio-ohjelma merkittiin kokonaisuudessaan.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 19.3.2008, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2007. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,25 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,25 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistukseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen A- ja B- osakelajien yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Matti Vuoria

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Bertel Langenskiöld

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmanlaajuinen rahoituskriisi on muuttanut talousympäristöä nopeasti ja samalla merenkulun markkinat ovat muuttuneet entistä ennakoimattomammiksi. Erityisesti talouden laskusuhdanteen myötä pelko joidenkin laivatyyppien ylikapasiteetista on kasvanut. Lähitulevaisuudessa rahtihinnoissa on nähtävissä laskua, mikä näkyy jo konttilaivojen kysynnässä. Kun pankit ovat tiukentamassa antolainaustaan ja jopa jäädyttämässä laivojen rahoitusta kokonaan, joillakin varustamoilla on vaikeuksia vastaanottaa tilaustensa toimituksia ja tilauksilla on jo alettu käydä kauppaa. Telakat pyrkivät edelleen pitämään laivanrakennushinnat ennallaan mutta laskevien tilauksien myötä on odotettavissa, että painopiste on siirtymässä telakkavetoisista markkinoista omistajavetoisempiin, kun tilaukset vähenevät. Tämä tulee vaikuttamaan laivanrakennushintoihin. Laivanrakennusmarkkinoiden tiukentuvien antolainausehtojen vuoksi laivatilauksien peruutusriski on kasvanut. Toinen Ship Power -liiketoimintaan liittyvä riski on telakoiden toimitusaikataulujen pitkittyminen.

Vaikka Power Plants -liiketoiminnan perustekijät säilyvät ennallaan, rahoituskriisi voi vaikuttaa tilauksien ajoitukseen. Toistaiseksi tämä riski ei ole toteutunut, mutta rahoituskriisin mahdollisia vaikutuksia on vaikea ennakoida. Tarjousaktiviteetti säilyy ennätyksellisen korkealla. Useiden näköpiirissä olevien projektien rahoitus näyttää olevan turvattu, erityisesti maissa, joilla on suuret öljy- ja mineraalivarat. Myös kuntien rahoittamien projektien rahoitus näyttää turvatulta. Wärtsilän päämarkkinat teollisuuden voimantuotannon segmentillä ovat kehittyvien maiden sementti- ja kaivosteollisuudessa. Toistaiseksi projektiaktiviteetti tällä alueella on säilynyt vahvana.

Toistaiseksi Wärtsilän kohdalla on ollut vain muutamia Ship Power -tilausten peruutuksia ja kyseiset tilaukset on pystytty myymään edelleen. Laivanrakennukseen kohdistuvien mahdollisten peruutusten vaikutukset koko Wärtsilän tilauskantaan arvioidaan jäävän noin 10%:iin tilauskannan arvosta.

Services-liiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät edelleen uusien työntekijöiden saatavuuteen ja työssä pysymiseen. Wärtsilän toimenpiteet osaavan henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi jatkuvat.

Kolmannella neljänneksellä raaka-ainemarkkinoiden epävarmuuteen liittyvät riskit lieventyivät hieman ja raaka-aineiden hinnat tasoittuivat, vaikka säilyivätkin korkealla tasolla. Raaka-aineiden hintariski on suhteellisen rajallinen Wärtsilän kannalta. Tuotannon riskit liittyvät edelleen lähinnä tiettyjen alihankkijoiden kapasiteettirajoitteisiin, jotka johtuvat avainkomponenttien voimakkaasta maailmanlaajuisesta kysynnästä. Avainkomponenttien kokonaissaatavuus on parantunut.

MARKKINANÄKYMÄT

Laivanrakennusmarkkinoiden hiljentyminen on kohdistunut voimakkaimmin suurimpiin aluksiin kuten irtolasti- ja konttilaivoihin sekä tankkereihin. Erikoistuneimpien aluksien kysyntä on säilynyt suhteellisen hyvällä tasolla, mutta myös nämä markkinasegmentit ovat hiljentymässä. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, mille tasoille laivatilaukset päätyvät pahimman kriisin jälkeen, mutta on selvää, että kysyntä hiljenee tulevina vuosineljänneksinä vaikuttaen myös Wärtsilä Ship Powerin tilauskertymään.

Kysyntä voimalamarkkinoilla säilyy korkealla tasolla. Tehokkaiden ja CO2-ystävällisten voimalaratkaisujen tarve säilyy. Jatkuvan kasvun ajureita ovat edelleen tarve lisätä energiantuotannon hyötysuhdetta ja monipuolisuutta. Muita kysyntätekijöitä ovat huoli ympäristöstä ja polttoaineiden saatavuus. Joustavan perusvoimantuotannon ja teollisuuden voimaloiden markkinoiden arvioidaan pysyvän aktiivisina erityisesti Lähi-idässä, Afrikassa ja Amerikassa. Jatkuvaa kasvupotentiaalia on nähtävissä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimalaitoksien markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja muilla kehittyneillä markkinoilla. Wärtsilän voimalaratkaisut sopivat erinomaisesti tämän päivän markkinoille, joilla vaaditaan korkeaa hyötysuhdetta, operoinnin joustavuutta sekä ympäristön huomioonottamista. Power Plants -liiketoiminnan tilausaktiviteetin odotetaan jatkuvan korkeana.

Services-liiketoiminta, jonka osuus katsauskauden liikevaihdosta oli 43%, jatkaa tasaista kasvuaan.

Pitkä tilauskanta sekä joustava tuotantomalli yhdistettyinä Services-liiketoiminnan vakaaseen kasvuun ja globaaliin verkostoon antaa Wärtsilälle aikaa reagoida heilahteluihin markkinoilla.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2008 ENNALLAAN

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – SYYSKUU 2008

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien ja tulkintojen soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2008:

  • IFRIC 11 IFRS 2 – Group Treasury Share Transaction
  • IFRIC 12 Service Concession Agreements
  • IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
  • IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

23.10.2008

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus