Wärtsilä luopuu omistusosuudestaan 2-tahtimoottorien yhteisyrityksessä QMD:ssä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 24 heinäkuuta 2014 at 15.40 UTC+2

Wärtsilä luopuu omistamistaan osakkeista Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd -yhtiössä (QMD), joka on yhteisyritys suurten hidaskäyntisten merimoottorien valmistamiseksi. Wärtsilä myy osuutensa yhteisyrityksen enemmistöosakkaalle Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd -yhtiölle, joka on China Shipbuilding Industry Corporationin täysin omistama yhtiö. Sopimus allekirjoitettiin tänään Pekingissä, Kiinassa.

Kaupan arvo ei ole merkittävä. Sopimuksella on positiivinen vaikutus Wärtsilän toimintaan mutta sen vaikutus ei ole merkittävä. Kaupan loppuunsaattamisen edellytyksenä on asianmukaiset viranomaishyväksynnät.

Wärtsilän luopuminen omistusosuudestaan liittyy 18.7.2014 julkaistuun pörssitiedotteeseen, jonka mukaan Wärtsilä perustaa yhdessä China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) kanssa uuden yhteisyrityksen, johon Wärtsilän 2-tahtimoottoriliiketoiminta siirtyy. Tämän sopimuksen myötä CSSC omistaa 70 prosenttia uudesta yhteisyrityksestä CSSC Investment and Development Co. Ltd -tytäryhtiönsä kautta ja Wärtsilän osuus on 30 prosenttia. Osapuolet tekevät yhteistyötä 2-tahtimoottoritekniikan, markkinoinnin ja myynnin aloilla sekä huoltotehtävissä.

Uudessa yhteisyrityksessä Wärtsilän 2-tahtimoottoriliiketoiminta keskittyy ydintehtäviinsä, joita ovat 2-tahtimoottoreiden teknologiakehitys, lisenssitoiminta, tuotehallinta sekä myynti ja markkinointi. Moottoreiden valmistus siirtyy kokonaisuudessaan lisenssivalmistajille.

“Tuotantoon liittyvästä omaisuudesta luopuminen vapauttaa resursseja ja mahdollistaa toiminnan painopisteen siirtämisen teknologian ja uusien moottoreiden kehittämiseen aiempaa tehokkaammin. Erityisesti tästä hyötyvät Wärtsilän matalapainetekniikkaan perustuvien 2-tahtisten monipolttoainemoottorien kehitystyö, ympäristöystävällisten Generation X –moottorien portfolion laajentamishanke sekä pakokaasujen puhdistusteknologiat”, toteaa Martin Wernli, johtaja Wärtsilä Ship Power, 2-tahtimoottoriliiketoiminta ja johtaja, Wärtsilä Switzerland Ltd.

QMD jatkaa Wärtsilän hidaskäyntisten merimoottorien lisenssivalmistusta uuden yhteisyrityksen puitteissa, jonka Wärtsilä perustaa yhdessä CSSC:n kanssa. Uuden yhteisyrityksen perustamisella ei ole vaikutusta voimassaolevaan lisenssisopimukseen.

China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), Wärtsilä ja Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) perustivat yhteisyritys QMD:n vuonna 2006. Yhteisyrityksen sopimuksen allekirjoittivat Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd (QQLPDC) ja Panda Shinco Holding BV (PSH). Tuolloin QQLPDC:n omistivat CSIC:n yksiköt Yichang Marine Diesel Plant (YMD) ja Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute (SMDERI). PSH oli puolestaan Wärtsilän ja MHI:n yhteisomistuksessa. QMD keskittyi suurten hidaskäyntisten 2-tahtimoottoreiden tutkimus- ja tuotekehitykseen liittyviin testauksiin, prototyyppien valmistukseen, tuotantoon ja myyntiin.

Aikaisemmat tiedotteet:

Pörssitiedote 18.7.2014
Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation yhdistävät voimansa 2-tahtimoottorien yhteisyrityksessä

Pörssitiedote 27.9.2006
Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation ja Mitshubishi Heavy Industries valmistamaan yhdessä hidaskäyntisiä moottoreita Kiinassa
 

Lisätietoja:

Martin Wernli
Johtaja, 2-tahtimoottoriliiketoiminta, Wärtsilä Ship Power
Johtaja, Wärtsilä Switzerland Ltd
Puh: +41 52 2622686
martin.wernli@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4.7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.700 henkeä. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com