Wärtsilän pakokaasujen puhdistusjärjestelmien avulla Color Line pystyy noudattamaan ympäristösäännöksiä

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 24 kesäkuuta 2013 at 18.00 UTC+2

Wärtsilä on tehnyt norjalaisen risteily-yhtiön Color Linen kanssa sopimuksen yhtiön ‘SuperSpeed 2’ Ro-pax -alukseen jälkiasennettavista neljästä pakokaasujen puhdistusjärjestelmästä. Sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa ja asennus on suunniteltu tehtäväksi aluksen ollessa telakalla keväällä 2014.

Neljä erillistä Wärtsilän avoimen kierron pakokaasupesurijärjestelmää varmistavat, että alus noudattaa kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) MARPOL Annex VI -säännöksiä ja EU direktiiviä 2055/33/EC. Lisäksi sopimus sisältää option Wärtsilän järjestelmän asentamisesta myös kolmeen muuhun Color Linen alukseen.

Vähentämällä merkittävästi moottorin pakokaasujen rikkioksidi (SOx)- ja hiukkaspäästöjä ‘SuperSpeed 2’ voi operoida rajoituksetta päästöjen valvonta-alueilla (Environmental Control Areas). Wärtsilä on ensimmäinen valmistaja, jonka pakokaasujen puhdistusjärjestelmille luokituslaitokset Det Norske Veritas (DNV) ja Germanischer Lloyd (GL) ovat myöntäneet IMO-sertifikaatin.

Linkki kuvaan

Lue lisää englanninkielisestä tiedotteesta.

Lisätietoja:

Sigurd Jenssen
Director, Exhaust Gas Cleaning
Environmental Solutions
Wärtsilä Ship Power
Puh. + 47 90 14 06 11
sigurd.jenssen@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Mediapäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on johtava elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energia-alalla. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Panostamalla teknologisiin innovaatioihin ja kokonaistehokkuuteen Wärtsilä pystyy maksimoimaan asiakkaidensa alusten ja voimaloiden ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskenteli noin 18 900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki).
www.wartsila.com