Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 24 tammikuuta 2022 at 17.00 UTC+2

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 3.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.  

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Risto Murto ja Mats Rahmström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Maarit Aarni-Sirviö on ilmoittanut, ettei hän ole valittavissa uudelleen hallituksen jäseneksi. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että Morten H. Engelstoft valitaan uudeksi jäseneksi hallitukseen. Morten H. Engelstoftin lyhyt esittely on nähtävillä Wärtsilän internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat. 

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan yhtiöstä riippumattomia. Tom Johnstonea ja Johan Forssellia lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstonen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssellin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta. 

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioista 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot, valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot ja kokouspalkkiot ovat seuraavat: 

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 200 000 euroa (2021: 140 000), varapuheenjohtajalle 105 000 euroa (105 000) ja muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa (70 000). Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 750 euroa (750) kustakin hallituksen kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. 
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25 000 euron (20 000) ja kullekin jäsenelle 10 000 euron (10 000) kiinteä palkkio toimikaudelta. 
  • Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron (10 000) ja kullekin jäsenelle 5 000 euron (5 000) kiinteä palkkio toimikaudelta. 

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot ja kiinteä palkkio valiokuntatyöstä maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti. 

Vuonna 2021 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Petra Hedengran Invaw Invest AB:n nimeämänä (puheenjohtaja), Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, Hanna Hiidenpalo Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä, Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä sekä Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone. Tom Johnstone ei ollut päättämässä nimitystoimikunnan ehdotuksista, jotka koskevat hallitukselle maksettavia palkkioita. 

Lisätietoja:  

Kari Hietanen 
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 
Puh. 010 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com 

 
Sijoittajatiedustelut: 

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja 
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com 

Wärtsilä lyhyesti  
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. 200 toimipisteessä yli 70 maassa 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com