Wärtsilän ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän ylimääräisen osingon vaikutus optio-ohjelmiin

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 24 tammikuuta 2007 at 15.30 UTC+2

Wärtsilän ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2006 päättämä ylimääräinen osinko 1,50 euroa osakkeelta alentaa Wärtsilän vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien mukaista B-osakkeen merkintähintaa ylimääräisen osingon määrällä eli 1,50 euroa/osake ohjelmien ehtojen mukaisesti. Wärtsilän B-osakkeen merkintähinta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella on siten 14,60 euroa ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella 7,40 euroa.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                               Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö    Tiedotusjohtaja