Wärtsilä yksi johtavista yrityksistä merkittävässä polttomoottoriteknologian tutkimusohjelmassa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 23 marraskuuta 2009 at 09.15 UTC+2

Wärtsilä on yksi johtavista yrityksistä kansallisessa kolmivuotisessa tutkimusohjelmassa, joka keskittyy tulevaisuuden polttomoottoriteknologian kehittämiseen. Hankkeen on käynnistänyt laaja ja monialainen suomalaisten teknologiayritysten ja johtavien tutkimuslaitosten konsortio. FCEP (Future Combustion Engine Power Plant) -ohjelman tärkein tavoite on mäntämoottorin ja siihen liittyvien voimalaitosteknologioiden kehittäminen. Pyrkimyksenä on varmistaa, että suomalainen alan teollisuus pystyy säilyttämään johtavan asemansa globaaleilla markkinoilla ja vastaamaan samalla jatkuvasti tiukentuviin ympäristövaatimuksiin. Ainutlaatuinen projekti mahdollistaa myös osapuolten välisen aiempaa tiiviimmän yhteistyön, mikä luo synergiaetuja tutkimustoiminnalle.

Ohjelmaa johtaa ja koordinoi CLEEN Oy, ympäristö- ja energia-alan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Ohjelma käynnistyy 1.1.2010, ja sen on suunniteltu päättyvän vuoden 2010 lopussa.

Wärtsilä on yksi suurimmista FCEP-ohjelman tukijoista. Ohjelman 38 miljoonan euron kokonaiskustannuksista 10,2 miljoonaa euroa saadaan hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä ja 5 miljoonaa euroa tutkimuslaitoksilta. Loppurahoitus tulee valtionhallinnolta Tekesin kautta.

Tutkimuksen tärkeimmät osa-alueet ovat palamisprosessin, energiatehokkuuden, päästöjen vähentämismenetelmien, lämmön talteenottojärjestelmien sekä sähkön muuntoteknologioiden parantaminen. Myös joustavat polttoaineratkaisut ja biopolttoaineiden käyttö polttomoottoreissa ovat keskeisiä tutkimuskohteita.

”FCEP-ohjelma pureutuu osa-alueisiin, joilla voidaan varmistaa menestyksellinen toiminta muuttuvilla energiamarkkinoilla. Teollisuuden ja tutkimuslaitosten laaja yhteistyö on tärkeää Suomessa toimivien yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Konsortion jäsenet ovat innostuneita tutkimusohjelman mahdollisuuksista ja odottavat uudelta strategisen huippuosaamisen keskittymältä hyvää yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, toteaa Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Kytölä.

Konsortio koostuu maan johtavista polttomoottoreiden ja energialaitteiden valmistajista sekä johtavista tutkimuslaitoksista ja yliopistoista. Konsortion 17 osapuolta edustavat teknologista ja tieteellistä huippuosaamista Suomessa. Hankkeen johtavia yrityksiä ovat Wärtsilä Finland Oy, Agco Sisu Power Oy ja ABB Oy. Tärkeimmät tutkimuslaitokset ovat VTT (Valtion teknillinen tutkimuskeskus), Teknillinen korkeakoulu (TKK), Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto. Lisäksi projektiin osallistuvat Metso Power Oy, Metso Automation Oy, Wapice Oy, Ecocat Oy, Gasum Oy, Mittatekniikan keskus MIKES, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi.

Lisätietoja:

Erkko Fontell
Johtaja, Polttokennot (Product Centre Ecotech)
Wärtsilä Finland
Puh: 010-7095228
Matkapuhelin: 040-7544389
erkko.fontell@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400-267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19.000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com

CLEEN lyhyesti
CLEEN Oy perustettiin vuonna 2008 ympäristö- ja energia-alan strategisen huippuosaamisen keskittymän hallintaa ja johtamista varten. CLEENin toiminta perustuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmiin. CLEENillä on 45 osakkeenomistajaa, joihin kuuluu tärkeimpiä suomalaisia tutkimusyksikköjä ja yrityksiä.