Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 23 lokakuuta 2014 at 11.30 UTC+2

TILAUSKERTYMÄ JA KANNATTAVUUS KEHITTYI HYVIN

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2014 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2014/q3/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 21% 1.309 milj. euroon (1.086)
- Liikevaihto laski 7% 1.117 milj. euroon (1.199)
- Tilaus-laskutussuhde 1,17 (0,91)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 142 milj. euroa, eli 12,7% liikevaihdosta (148 milj. euroa ja 12,3%)
- Tulos/osake 0,43 euroa (0,48)
- Liiketoiminnan rahavirta 68 milj. euroa (139)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2014
- Tilauskertymä kasvoi 2% 3.562 milj. euroon (3.487)
- Liikevaihto kasvoi 1% 3.230 milj. euroon (3.203)
- Tilaus-laskutussuhde 1,10 (1,09)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 373 milj. euroa, eli 11,5% liikevaihdosta (346 milj. euroa ja 10,8%)
- Tulos/osake 1,16 euroa (1,24)
- Liiketoiminnan rahavirta 240 milj. euroa (261)
- Tilauskanta kasvoi 5% ja oli kauden lopussa 4.674 milj. euroa (4.455)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 MUUTTUNEET
Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 11,5-12,0%. Aiemmin kannattavuuden arvioitiin olevan noin 11,5%. Wärtsilä toistaa aiemman ennusteensa, jonka mukaan liikevaihto odotetaan kasvavan noin 5%.

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:
“Vuoden kolmas neljännes oli vahva tilauskertymän kehityksen kannalta. Voimantuotannon markkinoilla asiakkaat alkavat vähitellen sitoutua sijoituspäätöksiin. Power Plants -tilauskertymä kasvoi 47%, mikä johtui parantuneesta aktiviteetista erityisesti pienemmän kokoluokan projekteissa sekä Meksikosta saadusta 139 MW:n tilauksesta ja Pohjois-Dakotasta saadusta 112 MW:n tilauksesta. Merenkulun markkinoilla nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten kysyntä on tukenut kaasunkäsittelyjärjestelmien tilauksia. Ship Power -tilauskertymän 24%:n kasvua vahvisti myös hyvä aktiviteetti risteilyalusmarkkinoilla. Olen vakuuttunut, että tilauskertymän myönteinen kehitys jatkuu tulevan neljänneksen aikana.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus kehittyi odotustemme mukaisesti. Olen erityisen tyytyväinen Services-liikevaihdon 9%:n nousuun, mikä osoittaa, että keskittyminen kasvuun on tuottanut tulosta. Kannattavuus saavutti 12,7% osittain meneillä olevan tehostamisohjelman ansiosta. Uudelleenjärjestelyistä saavutetut säästöt olivat 10 milj. euroa kolmannen neljänneksen aikana. Kannattavuus on kehittynyt hyvin tämän vuoden aikana saavuttaen 11,5% tammi-syyskuussa. Tästä johtuen arviomme koko vuoden kannattavuudesta on parantunut 11,5-12,0%:iin.”

MARKKINANÄKYMÄT
Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden vaikean markkinatilanteen ja korjattujen vuoden 2014 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. Lisäksi investointipäätösten viivästyttäminen aiheuttaa patoutunutta kysyntää tietyissä kehitysmaissa. OECD-maissa kysyntää lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla. Alusten romuttaminen nuoremmassa iässä ja tasoittunut aluskannan kasvu tukevat rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Offshore-segmentillä porausalusten ja tiettyjen tukialusten tilausten odotetaan pysyvän matalammalla tasolla. Kaasunkuljetusalusten näkymät ovat yhä myönteiset, vaikka viime aikojen suuret tilausmäärät voi vaikuttaa aktiviteettiin lyhyellä tähtäimellä. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys ovat selkeästi esillä. Lainsäädännöllinen ympäristö lisää myös laajemmilla merenkulun markkinoilla kiinnostusta kaasun käyttöön polttoaineena, mikä edelleen tehostuu Yhdysvalloissa suotuisan hinnoittelun johdosta.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset, ja tietyillä alueilla on nähtävissä positiivista kehitystä. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan on vahvaa molemmilla Wärtsilän loppumarkkinoilla. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähiidän ja Aasian näkymiä, jotka ovat myönteiset. Näkymät ovat hyvät myös Amerikassa ja Afrikassa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 23. lokakuuta 2014 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=860895&s=1&k=65BEF013C787E3A0BC58A93E09528E8E.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/17563899. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com 

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com  

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 
Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com